Czuwasze (czuwask. чǎвашсем, ros. чуваши, tatar. Чуашлар) – naród pochodzenia turkijskiego, zamieszkujący Czuwaską Republikę Autonomiczną oraz w mniejszej liczbie sąsiednie Tatarstan i Baszkirię.

Чǎвашсем
Nazwa polska Czuwasze
Populacja 1,7 mln
Państwo  Rosja
Republika  Czuwaszja
Język czuwaski, rosyjski
Religia prawosławie
Grupa ludy turkijskie
Mapa
Lokalizacja

Ich liczbę ocenia się na 1,7–1,8 mln. Aż do XVIII wieku wyznawali szamanizm, od tego czasu są prawosławni. Niekiedy można spotkać się z nazwą Bułgarzy. Plemiona bułgarskie, które osiedliły się na Bałkanach w VII wieku były odłamem tego samego ludu, którego potomkami są współcześni Czuwasze, pochodzą też od innych ludów. Są trzecią co do liczebności grupą etniczną w Kazaniu (1,2%). Podejrzewa się, że powstali wskutek zmieszania Sabirów, Suwarów lub/i innego plemienia huńskiego z miejscową ludnością nadwołżańską.

Linki zewnętrzneEdytuj