Drac (fr. Le Drac) – rzeka w Alpach Delfinackich we Francji. Jej dolina na znacznym odcinku oddziela krystaliczne masywy centralne na wschodzie (Écrins) od wapiennych masywów Prealp na zachodzie (Dévoluy, Vercors).

Ujście rzeki Drac (z tyłu) do Isère (z przodu) w Grenoble

Rzekę tworzą dwa potoki źródłowe: Drac Noir (D. Czarny) na południu (dolina Orcières) i Drac Blanc (D. Biały) na północy (dolina Champoléon). Źródła obu potoków znajdują się na południowych obrzeżach grupy górskiej Écrins na terenie Parku Narodowego Écrins: źródła D. Noir znajdują się na wysokości ok. 2550–2600 m n.p.m. na północnych stokach szczytu Le Mourre Froid (2994 m n.p.m.), zaś źródła D. Blanc na wysokości ok. 2650 m n.p.m. na zachodnich zboczach szczytu Pointes de Rougnoux (3179 m n.p.m.). Oba potoki mają po ok. 15 km długości i łączą się na wysokości ok. 1170 m n.p.m.

Drac spływa początkowo w kierunku południowo-zachodnim, po czym wykręca ku północnemu zachodowi, a następnie ku północy. Na terenie Grenoble na wysokości 208 m n.p.m. Drac wpada do Isère. Długość rzeki od połączenie potoków źródłowych do jej ujścia do Isère wynosi 130 km.

Powierzchnia dorzecza Drac wynosi ok. 3550 km². Największym dopływem jest Romanche, opływająca od północy grupę Écrins i łącząca się z Drac w Champ-sur-Drac, niespełna 15 km przed Grenoble. Pozostałe większe dopływy Drac prawobrzeżne to Séveraisse z doliny Valgaudemar i Bonne z doliny Valbonnais, zaś lewobrzeżne to Souloise z masywu Dévoluy, Ebron z regionu Trièves i Gresse z wschodnich podnóży masywu Vercors. Najwyższym punktem na terenie dorzecza Drac (ściśle: jej dopływu Romanche) jest Pic Lory (4088 m n.p.m.) w masywie Barre des Écrins.

Drac i jej dopływy posiadają reżim rzeczny deszczowo-śnieżny. Średni przepływ wieloletni rzeki w rejonie Fontaine, tuż powyżej jej ujścia do Isère, wynosi 102 m³/s. Drac jest rzeką kapryśną i charakteryzuje się znacznymi wahaniami przepływów. Zachowały się zapiski o jej wylewach i powodziach, m.in. z 1219 r., kiedy rzeka zniosła rzymski most i większość domów w Grenoble. W środkowym biegu na wysokości Pont du Sautet średni przepływ wynosi ok. 33 m³ na sekundę, natomiast podczas wezbrania we wrześniu 1993 r. wyniósł on ponad 770 m³ na sekundę. W celu wyrównania przepływów i wykorzystania energii wód rzeki, wybudowano na niej 4 zapory wodne ze zbiornikami retencyjnymi i elektrowniami wodnymi: Le Sautet; Saint-Pierre-Cognet; Monteynard; Notre-Dame-de-Commiers.