Droga A814 (Wielka Brytania)

Droga A814 jest jedną z ważniejszych dróg w aglomeracji Greater Glasgow, czego dowodem może być zmodyfikowana do drogi ekspresowej na 7km droga omijająca Glasgow West End, natomiast na zachód od Helensburgha droga nie ma większego znaczenia i jest mało uczęszczana. Największy ruch odnotowuje się na odcinku od centrum Glasgow do centrum Clydebanku.

GP814
Długość

63,9 km

Glasgow,
Clydebank,
Dumbarton,
Helensburgh,
Arrochar