Droga kolejowa

Droga kolejowanawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana[1].

Droga kolejowa

Droga kolejowa stanowi liniowo-punktową infrastrukturę transportu kolejowego. Jej najważniejszymi elementami na szlaku[2]:

Podtorze może być położone, w zależności od warunków terenowych, na nasypie lub w wykopie.

Drogi kolejowe mogą być jedno-, dwu- lub wielotorowe[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043).
  2. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 55. ISBN 978-83-7207-807-0.
  3. Droga kolejowa. W: Leksykon terminów kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 58. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].