Droga niepubliczna

(Przekierowano z Droga wewnętrzna)

Droga niepubliczna, właściwie droga wewnętrznadroga, droga rowerowa, parking, plac przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej[1].

Regulacje dotyczące poruszania się po niepublicznej drodze leśnej w Beskidzie Niskim

Część dróg wewnętrznych jest ogólnodostępna (np. drogi zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących własność gmin, bądź powiatów, którym nie nadano statusu drogi publicznej), a część znajduje się na terenach prywatnych, czy zamkniętych dla ruchu publicznego.

Orzecznictwo sądów wskazuje, że do dróg wewnętrznych zalicza się drogi niezaliczone do kategorii dróg publicznych, w szczególności: drogi na osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami, pętle autobusowe[2][3].

Zasady poruszania się po drogach wewnętrznych określa zarządca drogi (a gdy go nie ma – właściciel terenu, na którym położona jest droga), o ile nie wyznaczono na niej strefy zamieszkania czy strefy ruchu (wtedy stosuje się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym)[4]. Na drodze wewnętrznej obowiązują zasady zawarte w tej ustawie, w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub wynikającym ze znaków lub sygnałów drogowych[5][6]. Wjeżdżając na drogę z drogi niepublicznej, kierowca jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu[7].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. (Art. 8 ust. 1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693).
  2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 września 2008 r., I SA/Wa 603/08, LEX nr 566545 (link).
  3. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., II OSK 881/09, LEX nr 552887 (link).
  4. Herzog A.. Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione poza drogą publiczną, w miejscach dostępnych dla ruchu pojazdów. „Paragraf na drodze”. 2007, nr 10, s. 60. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. ISSN 1505-3520. (pol.). 
  5. (Art. 1 ust. 2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
  6. Wara od kopert dla niepełnosprawnych. Będą mandaty. krakow.gazeta.pl, 2010-09-23. [dostęp 2015-07-29].
  7. (Art. 17 ust. 1 i 2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).