Dysproporcjonowanie

reakcja redoks, w której indywiduum chemiczne o pośrednim stopniu utlenienia ulega przemianie do dwóch różnych produktów o niższym i wyższym stopniu utlenienia

Dysproporcjonowanie (dysmutacja) – rodzaj przemiany chemicznej, w której jedno indywiduum chemiczne (pierwiastek, jon lub związek chemiczny) ulega jednoczesnej przemianie chemicznej do dwóch różnych produktów[1].

Przykłady reakcji dysproporcjonowania:

2H
2
O → H
3
O+
+ OH
2NH
3
→ NH+
4
+ NH
2
2H
2
O
2
→ 2H
2
O + O
2
– w której tlen z nadtlenku wodoru zmienia stopień utlenienia z −I na −II (w wodzie) i 0 (w cząsteczce tlenu);
Cl
2
+ 2OH
→ Cl
+ ClO
+ H
2
O
– w której chlor (Cl0) ulega jednoczesnej redukcji do jonu chlorkowego (−I stopień utlenienia) i utlenieniu do jonu podchlorawego (I stopień utlenienia);
2(R1
O)(R2
O)P(H)Se → (R1
O)
2
P(H)Se + (R2
O)
2
P(H)Se
– gdzie niesymetryczny diester H-selenofosfonianowy zawierający dwie różne reszty alkoholowe przekształca się w dwa estry symetryczne[2];
2(RO)
2
P(H)O → (RO)
3
P + RO
P(H)(OH)O
– gdzie diester H-fosfonianowy przekształca się w triester i monoester[3].

W biochemii ta reakcja nazywana bywa dysmutacją. Enzymy ją przeprowadzające to dysmutazy (np. dysmutaza ponadtlenkowa), ale inne enzymy także przeprowadzają reakcje dysproporcjonowania (np. katalaza).

Reakcja odwrotna do dysproporcjonowania to komproporcjonowanie lub synproporcjonowanie[1][4].

Przypisy edytuj

  1. a b disproportionation, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.D01799, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  2. M. Kullberg, M. Bollmark, J. Stawinski, Nucleoside H-phosphonates. XXI. Synthetic and 31P NMR studies on the preparation of dinucleoside H-phosphonoselenoates, „Collect.Czech.Chem.Commun.”, 71 (6), 2006, s. 820-831, DOI10.1135/cccc20060820 (ang.).
  3. Annika Kers i inni, Studies on aryl H-phosphonates. 3. Mechanistic investigations related to the disproportionation of diphenyl H-phosphonate under anhydrous basic conditions, „Tetrahedron”, 52 (29), 1996, s. 9931–9944, DOI10.1016/0040-4020(96)00525-X [dostęp 2021-10-21] (ang.).
  4. comproportionation, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.C01217, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).