Dzieje (Herodot)

dzieło historyczne Herodota

Dzieje (stgr. Ἱστορίαι Historiai, łac. Historiae) – dzieło historyczne Herodota, napisane w dialekcie jońskim. Podział na dziewięć ksiąg, nazwanych imionami muz, jest dziełem gramatyków aleksandryjskich i arbitralnie dzieli tok narracji. Częściowo zostało napisane wkrótce po 450 p.n.e., bowiem w tym czasie za odczytanie pochwały Aten ich mieszkańcy przyznali Herodotowi nagrodę 10 talentów.

Dzieje
Ἱστορίαι
Ilustracja
Pierwsza stronica oryg. wyd. Dziejów (1908)
Autor

Herodot

Tematyka

historia, geografia, etnografia

Typ utworu

esej

Data powstania

ok. 450 p.n.e.

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Oksford (pierwsze wyd. krytyczne)

Język

starogrecki (joński)

Data wydania

ok. 300 p.n.e. (najstarszy zachowany frag.)
1908 (pierwsze wyd. krytyczne)

Wydawca

E Typographeo Clarendoniano (pierwsze wyd. krytyczne),
oprac. Charles Hude

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1861

Przekład

Antoni Oppeln-Bronikowski

W swym dziele Herodot wokół zasadniczej osi tematycznej walki Wschodu z Zachodem, kulminującej w wojnach grecko-perskich, grupuje wiele cennych ekskursów geograficzno-etnograficznych, dotyczących Lidii, Persji, Babilonii, Egiptu, Scytii i innych. Konstrukcja Dziejów jest skomplikowanym złożeniem wzajemnie obejmujących się dygresji. Za źródła Dziejów posłużyły Herodotowi obserwacje własne, tradycja ustna różnych ludów i wcześniejsze teksty literackie. Nieraz przytacza wiele wersji danego zdarzenia, pozostawiając czytelnikowi możliwość wyboru.

Dużą rolę w dziele odgrywają wyrocznie i znaki boskie, a historia ludzka jest rządzona przez boskie prawa karzące upadkiem za zbytnie powodzenie (hybris). Dzieło to uznaje się za pierwszą pracę historyczną, a dla późniejszych autorów, jak również współczesnych badaczy, stanowiło podstawowe źródło informacji o Grecji archaicznej, jak również o Persji i innych krajach Bliskiego Wschodu. Na język polski Dzieje przetłumaczyli Antoni Oppeln-Bronikowski i Seweryn Hammer.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj