Elektroda chlorosrebrowa

Elektroda chlorosrebrowa – rodzaj elektrody stosowanej jako elektroda wzorcowa w pomiarach elektrochemicznych. Zbudowana z metalicznego srebra (w formie drutu lub płytki) pokrytego warstwą chlorku srebra (AgCl), zanurzonego w nasyconym roztworze chlorku potasu (KCl). Jej potencjał standardowy związany z reakcją elektrodową:

Wzorcowa elektroda chlorosrebrowa

ΑgCl + e → Ag0 + Cl

w temperaturze 25 °C wynosi +0,22 V dla stężenia jonów chlorkowych równych 1M.

Zastosowanie w podwyższonej temperaturzeEdytuj

Odpowiednio skonstruowana ciśnieniowa elektroda chlorosrebrowa może być stosowna w temperaturach do 300 °C. Potencjał standardowy tej elektrody (tzn. potencjał gdy aktywność jonu chlorkowego wynosi 1 mol/kg) jest funkcją temperatury[1]:

Zależność temperaturowa potencjału standardowego elektrody chlorosrebrowej
Temperatura Potencjał Eo
°C V, względem standardowej elektrody wodorowej w tej samej temperaturze
25 0,22233
60 0,1968
125 0,1330
150 0,1032
175 0,0708
200 0,0348
225 −0,0051
250 −0,054
275 −0,090

Bard i współpr. podali następujące równanie pozwalające wyliczyć potencjał standardowy elektrody chlorosrebrowej w zakresie 0–95 °C[2]:

Eo(V) = 0,23695 − 4,8564x10−4t − 3,4205x10−6t2 − 5,869 x 10−9t3
gdzie t to temperatura w °C

Poprawiona zależność dla wyższych temperatur, która odzwierciedla dane z tabeli powyżej wyrażona jest wzorem[3]:

Eo(V) = 0,23755 − 5,3783x10−4t − 2,3728x10−6t2 − 2,2671x10−4(t+273) dla 25 < t < 275 °C.

Ekstrapolacja do 300 °C daje Eo = −0,138 V.

PrzypisyEdytuj

  1. Greeley, Richard S., Smith, William T., Stoughton, Raymond W., Lietzke, M. H.. Electromotive force studies in aqueous solutions at elevated temperatures. I. The standard potential of the silver-silver chloride electrode. „The Journal of Physical Chemistry”. 64 (5), s. 652-657, 1960. DOI: 10.1021/j100834a031. 
  2. Allen J. Bard, Roger Parsons, Joseph Jordan: Standard Potentials in Aqueous Solution. CRC Press, 1985, s. 304. ISBN 978-0-8247-7291-8.
  3. Joseph C. Farmer: Waste package degradation expert elicitation panel: Input on the corrosion of CRM alloy C-22. Office of Scientific and Technical Information, 1998-02-26. DOI: 10.2172/664591. [dostęp 2015-01-25].

Zobacz teżEdytuj