Endotelina

Endotelinapeptyd złożony z 21 aminokwasów o działaniu zwężającym naczynia, wydzielany przez komórki śródbłonka naczyń krwionośnych. Odgrywa kluczową rolę w hemostazie naczyniowej (utrzymywanie właściwego napięcia naczyń i perfuzji naczyniowej). Ma również działanie mitogenne i proagregacyjne, a w efekcie także aterogenne.

Endotelina działa, łącząc się ze specyficznymi receptorami. Istnieje stan równowagi dynamicznej między substancjami naczyniozwężającymi (np. endoteliną, kalcytoniną) a naczyniorozszerzającymi (np. tlenkiem azotu, prostacykliną).

Zsyntetyzowano następujące antagonisty receptora endotelinowego: bosentan, darusentan, tezosentan i sitaksentan.

Linki zewnętrzneEdytuj