Epoka (czasopismo polskie)

Epoka – czasopismo (początkowo tygodnik, następnie dwutygodnik) o profilu lewicowym ukazujące się w Polsce w latach 1932–1933 i 1936–1939.

Epoka
Częstotliwość

Tygodnik

Państwo

 Polska

Pierwszy numer

1932

Ostatni numer

1939

Historia Edytuj

Gazeta ukazywała się w latach 1932–1933 pod redakcją Józefa Wasowskiego jako tygodnik. W 1936 wznowiono jej wydawanie pod redakcją Henryka Lukreca: początkowo jako dwutygodnik, następnie pismo dekadowe (trzy razy w miesiącu). Ostatni numer ukazał się 15 sierpnia 1939.

Czasopismo było nieoficjalnym organem grupy literackiej Przedmieście. W gazecie publikowali m.in. Mieczysław Michałowicz, Wincenty Rzymowski, Józef Wasowski, Jerzy Borejsza, Alfred Fiderkiewicz, Leon Kruczkowski, Anatol Stern, Andrzej Strug, Juliusz Kaden-Bandrowski, Gustaw Morcinek, Jerzy Stempowski, Tytus Czyżewski.

Bibliografia Edytuj

  • (aut. Wiesław Balcerak et al.), Vademecum wiedzy o Stronnictwie Demokratycznym: Stronnictwo Demokratyczne w działaniu wczoraj i dziś, Centralny Ośrodek Kształcenia Kadr Stronnictwa Demokratycznego im. Stanisława Kulczyńskiego, Warszawa 1984, s. 101
  • Grzegorz Gazda: Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo / obraz terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s. 59. ISBN 978-83-7420-110-0.
  • Jerzy Kwiatkowski: Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. III - 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 502, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13851-6.