Erytropoeza

Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przez stężenie erytropoetyny we krwi.

Hematopoeza w rozwoju ontogenetycznym człowieka.

Do prawidłowego procesu erytropoezy, oprócz erytropoetyny, potrzebne są czynniki krwiotwórcze, tj.:

Powstawanie erytrocytuEdytuj

  1. TSCCFU-LMCFU-GEMMBFU-ECFU-E (komórki macierzyste pnia)
  2. proerytroblast
  3. erytroblast zasadochłonny (bazofilny)
  4. erytroblast wielobarwliwy (polichromatyczny)
  5. erytroblast kwasochłonny (ortochromatyczny)
  6. retikulocyt
  7. erytrocyt

Widoczne zmiany mają charakter zmiany budowy jądra, które jest kwasowe. Erytrocyt podczas dojrzewania wytraca jądro, aby zminimalizować własny metabolizm. W początkowej fazie, gdy jądro jest duże i kwasowe erytroblast jest zasadochłonny, w fazie pośredniej wytracania staje się wielobarwliwy, i przy niemal całkowitym zaniku staje się kwasochłonny, ponieważ w jego wnętrzu panuje środowisko zasadowe.