Etruskologiahistoryczna nauka interdyscyplinarna, dział filologii klasycznej, której przedmiotem zainteresowań i badań jest starożytna cywilizacja Etrusków, wchłonięta przez Rzym w czasach republiki. Za prekursora etruskologii można uznać szkockiego historyka, Thomasa Dempstera, który z polecenia Wielkiego Księcia Toskanii Kosmy II napisał dzieło pt. De Etruria Regali Libri Septem.

Etruska rzeźba

Wyróżniającymi się etruskologami byli i są m.in.:

Badaczami zainteresowanymi bardziej etruskimi wpływami na kulturę i rozwój państwa rzymskiego byli m.in.: Robert E.A. Palmer, John F. Hall i Howard Hayes Scullard.