Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EAEC, także Euratom) – jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r. (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad konferencji mesyńskiej w 1955 roku[1].

Europejska Wspólnota Energii Atomowej
European Atomic Energy Community
Logotyp / flaga
Mapa
Państwa członkowskie
Siedziba

Bruksela, Belgia

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen

Utworzenie

1958

Strona internetowa

Jej instytucje pierwotnie, takie jak Rada Ministrów Euratomu, Zgromadzenie Parlamentarne Euratomu czy też Komisja na mocy tzw. traktatu fuzyjnego w 1967 r. zostały połączone z odpowiednimi organami pozostałych dwóch Wspólnot[2]. W przeciwieństwie do Wspólnoty Europejskiej Euratom nie połączył się z Unią i zachowuje odrębną osobowość prawną, a traktat nadal obowiązuje[3].

Konwencje

edytuj

EWEA jest stroną międzynarodowych konwencji[4]:

 • Konwencji bezpieczeństwa jądrowego
 • Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych
 • Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej
 • Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego
 • Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi

Cele organizacji

edytuj
 • pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych,
 • tworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego,
 • przyczynianie się do poprawy standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój technik,
 • przepływ specjalistów,
 • zabezpieczenie transportu,
 • rozwój badań,
 • ustalanie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa ochrony radiologicznej[3].
Państwa członkowskie
założycielskie (1957/1958)   Belgia,   Włochy,   Luksemburg,   Holandia,   Francja,   Niemcy Zachodnie
od 1973   Dania,   Irlandia,   Wielka Brytania
od 1980   Hiszpania,   Grecja,   Turcja


Przyszłość

edytuj

W 2007 Komisja Europejska dokonała oceny perspektyw obowiązywania traktatu. Podsumowanie okazało się wyjątkowo korzystne dla dalszego funkcjonowania organizacji szczególnie w zakresie:

 • badań,
 • ochrony zdrowia,
 • nadzoru,
 • bezpieczeństwa dostaw energii,
 • czystych źródeł energii[3].

Dokumenty

edytuj
 1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – tekst polski. eur-lex.europa.eu. [dostęp 2012-12-11].
 2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – tekst angielski. eur-lex.europa.eu. [dostęp 2012-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-03-31)].

Przypisy

edytuj
 1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, traktat EWG – tekst pierwotny [online], www.europa.eu [dostęp 2012-12-11].
 2. The European Communities (język angielski). www.cvce.eu. [dostęp 2012-12-11].
 3. a b c Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej [online], www.europa.eu [dostęp 2012-12-11].
 4. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Państwowa Agencja Atomistyki. [dostęp 2015-01-17]. (pol.).

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj