Falsyfikat

antonim autentyku

Falsyfikat (od śrdw. łac. falsificatio – podrabianie) – antonim autentyku, fałszerstwo rzeczy oryginalnej w celu mistyfikacji.

Do falsyfikatów zalicza się:

  • dokumentysfałszowane lub podrobione (także podrobiony sam podpis, pieczęć itp.),
  • wyroby przemysłu – nielegalne kopie produktów, często o wiele gorszej jakości od ich pierwowzorów, z podrobionymi znakami firmowymi itp., a czasem nawet z podrobionymi dokumentami i innymi zabezpieczeniami mającymi świadczyć o autentyczności produktu i legalności jego sprzedaży na danym terenie,
  • dzieła sztuki:
    • sprawiające wrażenie pochodzenia z innej, wcześniejszej epoki lub z innego terenu, z innego środowiska itp. – anonimy lub zmyślonego, nieistniejącego autora[potrzebny przypis],
    • zawierające późniejsze przeróbki lub uzupełnienia niepochodzące od autora, z zatajeniem informacji o tych zmianach,
    • sprawiające wrażenie oryginału, kopie wierne do złudzenia, łącznie z podrobionym podpisem autora.

Zobacz teżEdytuj