Forum Trajana

najstarsze i najpóźniej zbudowane rzymskie forum

Forum Trajana (łac. Forum Traiani) – największe (zajmuje plac o wymiarach ok. 300 na 185 m) i najpóźniej zbudowane rzymskie forum w sąsiedztwie Forum Augusta i Forum Cezara, pomiędzy wzgórzami Kapitol i Kwirynał.

Ruiny Bazyliki Ulpia na Forum Trajana
Forum Trajana

Jego fundatorem był Trajan, a projektantem Apollodoros z Damaszku[1]. Budowę rozpoczęto w 107 r., uroczyste otwarcie placu oraz poświęcenie wzniesionej na nim Kolumny Trajana odbyło się 18 maja 113 roku[2].

Wejście prowadziło z Forum Augusta przejściem pod łukiem triumfalnym. Sam plac wyłożony był płytami z marmuru. Pośrodku stał pomnik konny Trajana. Ściany boczne zamykały eksedry i portyki zdobione wizerunkami sławnych Rzymian, na attyce umieszczono posągi Daków. Naprzeciwko wejścia wybudowana została Bazylika Ulpia, a za nią pobudowano biblioteki: grecką i łacińską, pomiędzy którymi wzniesiono Kolumnę Trajana. Tym samym cesarz odstąpił od tradycji poprzedników, budując na ufundowanym przez siebie rynku nie świątynię, tylko bazylikę i biblioteki[3].

Już po śmierci Trajana cesarz Hadrian ufundował dedykowaną mu świątynię na półkolistym placu znajdującym się na przedłużeniu osi głównej forum, za budynkami bibliotek. Poza terenem forum, po jego północno-wschodniej stronie, znajdowały się Hale Targowe Trajana, które wybudowano nim powstało forum.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. W początkowym planowaniu tego założenia urbanistycznego prawdopodobny, choć dyskutowany jest też udział Rabiriusza (Por. Giuseppe Lugli: Date de la fondation du forum de Trajan [w] Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 109 (1965), s.235-237.
  2. Jerzy Ciechanowicz: Rzym – ludzie i budowle. Warszawa: PIW, 1987, s. 234, seria: Rodowody Cywilizacji. ISBN 83-06-01503-7.
  3. Anna Sadurska: W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965, s. 78.