Francuska Afryka Równikowa

Francuska Afryka Równikowa (fr. Afrique équatoriale française; AEF) - federacja francuskich kolonii w środkowej Afryce, między rzeką Kongo a Saharą.

Afrique équatoriale française
Francuska Afryka Równikowa
1910-1958
Położenie
Stolica Brazzaville
Status terytorium federacja kolonii francuskich
Jednostka monetarna Frank Francuskiej Afryki Równikowej
Utworzenie 15 stycznia 1910
Rozwiązanie wrzesień 1958

Ustanowiona w 1910 roku federacja składała się z czterech terytoriów: Gabonu, Konga Środkowego (obecnie Kongo), Ubangi-Szari (obecnie Republika Środkowoafrykańska) oraz Czadu (ten stanowił oddzielną jednostkę terytorialną od roku 1920). Generalny gubernator, który rezydował w Brazzaville, reprezentowany był przez swoich przedstawicieli w każdym z wymienionych wyżej terytoriów.

Za czasów francuskiej Czwartej Republiki (1946-58) federacja ta reprezentowana była we francuskim parlamencie. W referendum z września 1958 roku przegłosowano przyjęcie autonomii w ramach Wspólnoty Francuskiej - tym samym rozwiązano samą federację. W 1959 roku nowe republiki powołały, aż do uzyskania pełnej niepodległości w kwietniu 1960, tymczasową organizację zwaną Unią Republik Środkowoafrykańskich.