Wspólnota Francuska

Wspólnota Francuska (fr. Communauté française) – pozostałość po francuskim imperium kolonialnym. Powstała na mocy przepisów Konstytucji V Republiki z 1958 roku i zastąpiła działającą wcześniej Unię Francuską.

Państwa wspólnoty francuskiej

Wspólnota objęła:

Przepisy statutu Wspólnoty zawarte w Konstytucji z 1958 roku nie weszły w życie, stąd stosunki między V Republiką a państwami wchodzącymi w skład Wspólnoty opierają się na bilateralnych lub multilateralnych umowach międzynarodowych, które w szczególny sposób wiążą byłe francuskie kolonie nie tylko z Francją, ale również z Unią Europejską (traktaty preferencyjno-handlowe z Jaunde, Lome, Kotonu).

Zobacz teżEdytuj