Navassa − niewielkich rozmiarów wyspa, będąca terytorium nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych, do której pretensje rości sobie również Haiti. Wyspa leży na Morzu Karaibskim, w Kanale Jamajskim, między wyspą Haiti, a Jamajką. Navassa cechuje się nizinnym krajobrazem i tropikalnym klimatem.

Położenie wyspy

Powierzchnia i położenie

edytuj

Powierzchnia - 5,2 km²

Położenie - 18°24'10″N 75°00'45″W, 50 km na zachód od Haiti.

Budowa geologiczna i rzeźba

edytuj

Navassa leży w północnej części płyty karaibskiej i jest wyspą pochodzenia koralowego. Wyspa zbudowana jest z pochodzących z czwartorzędu wapieni rafowych. Obszar ten nie jest aktywny sejsmicznie, ani wulkanicznie.

Obszar wyspy jest nizinny, a najwyższe wzniesienie - Dunning Hill wznosi się na 77 m n.p.m. i znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy. Krajobraz wyspy jest monotonny, ma postać płaskowyżu.

Wybrzeże jest klifowe, gdzie wapienne klify sięgają 15 m wysokości. Linia brzegowa jest bardzo słabo rozwinięta, nie występują praktycznie żadne zatoki, czy półwyspy.

 
Navassa z widocznymi klifami i lasami w głębi lądu

Klimat

edytuj

Wyspa leży w strefie klimatu równikowego, który jest kształtowany przez północno-wschodnie pasaty. Temperatury są typowe dla obszarów równikowych. Średnia roczna wynosi 25 °C. Dobowe i roczne wahania są niewielkie. Opady są wysokie, średnia roczna suma opadów przekracza 1 000 mm. Wyspa nawiedzana jest przez cyklony tropikalne.

Sieć rzeczna nie istnieje. Jest to spowodowane wielkością wyspy, równinnym krajobrazem i wapiennym podłożem. Wyspa cechuje się całkowitym brakiem wód powierzchniowych.

 
Wybrzeże Navassy

Navassa należy do karaibskiej krainy glebowej i jest pokryta glebami ferralitowymi.

Flora i fauna

edytuj

Roślinność ogólnie jest dosyć dobrze zachowana ze względu na to, że wyspa jest niezamieszkana. Ponadto nie prowadzi się na niej żadnej działalności rolniczej, ani przemysłowej, która mogłaby spowodować straty w ekosystemie. Wyspę porastają tropikalne lasy, które są ubogie gatunkowo oraz zarośla. W roku 2000 Haitańczycy spalili około 200 ha lasów, a tereny te wykorzystali pod uprawę arbuzów i kukurydzy.

Świat zwierząt należy do antylskiej krainy neotropikalnej i reprezentuje go głównie ptactwo morskie, oraz drobne zwierzęta lądowe, jak gryzonie i gady i wiele gatunków bezkręgowców. Na wyspie odnotowano wiele gatunków endemicznych. Wyspa jest miejscem prac zoologów, którzy odkryli m.in. 40 nowych gatunków pająków i wiele innych gatunków zwierząt.

Cały obszar wyspy stanowi ścisły rezerwat przyrody - Navassa Island National Wildlife Refuge.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj