Gmina Polany (województwo wileńskie)

Ten artykuł dotyczy dawnej gminy w woj. wileńskim. Zobacz też: inne znaczenia tej nazwy.

Gmina Polany – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku na obszarze Ziemi Wileńskiej/województwa wileńskiego w Polsce (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Polany[2] (przejściowo także Oszmiana).

Polany
gmina wiejska
1922-39[1]
Państwo  II Rzeczpospolita
Województwo (1919–20: okręg wileński)
(1920-22: Litwa Środkowa)
(1922-26: Ziemia Wileńska)
1926-39: wileńskie
Powiat oszmiański
Siedziba Polany
Oszmiana
brak współrzędnych
Portal Polska

Początkowo gmina należała do powiatu oszmiańskiego w guberni wileńskiej. 7 czerwca 1919 weszła w skład utworzonego pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich okręgu wileńskiego[3], przejętego 9 września 1920 przez Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych[4]. W związku z powstaniem Litwy Środkowej 9 października 1920 gmina wraz z północną częścią powiatu oszmiańskiego znalazła się w jej strukturach[5][6]. 13 kwietnia 1922 roku gmina weszła w skład objętej władzą polską Ziemi Wileńskiej[7], przekształconej 20 stycznia 1926 roku w województwo wileńskie[8].

1 grudnia 1933 roku część obszaru gminy Polany włączono do gminy Turgiele[9], a 9 grudnia roku tegoż roku część obszaru gminy Polany włączono do gminy Kucewicze[10].

Po wojnie obszar gminy Polany został odłączony od Polski i włączony do Białoruskiej SRR.

PrzypisyEdytuj

  1. Od 1922 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego terytorium o nazwie Ziemia Wileńska; w czasie II wojny światowej poza administracją polską; po II wojnie światowej poza granicami Polski.
  2. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej – podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  3. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 5, poz. 41
  4. Dziennik Rozkazów z 1920 r. Nr 35, poz. 753
  5. Adam Janusz Mielcarek: Podziały terytorialno - administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
  6. Dz. Urz. TKR
  7. Dz.U. z 1922 r. nr 26, poz. 213 – Art. 8.
  8. Dz.U. z 1926 r. nr 6, poz. 29
  9. Dz.U. z 1933 r. nr 94, poz. 727
  10. Dz.U. z 1933 r. nr 96, poz. 743