Gmina Wieszowa

Gmina Wieszowa – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954[2] w woj. śląskim (śląsko-dąbrowskim), katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy była Wieszowa (1958–72 osiedle[3]).

Wieszowa
gmina wiejska
1945-1954[1]
Ilustracja
Państwo  PRL
Województwo 1945–46: śląskie[1]
1946–50: śląskie
1950-53: katowickie
1953-54: stalinogrodzkie
Powiat 1945-51: bytomski
1951-54: tarnogórski
Siedziba Wieszowa
Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad 0
brak współrzędnych
Portal Polska

Gmina zbiorowa Wieszowa powstała po II wojnie światowej (w grudniu 1945[4]) w powiecie bytomskim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski[5][6]), powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego[6][7], a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego (śląsko-dąbrowskiego)[8][9]. Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 2 gromad: Wieszowa i Grzybowice[10]. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie[11].

Po zniesieniu powiatu bytomskiego 1 kwietnia 1951, gminę Wieszowa przyłączono do powiatu tarnogórskiego w tymże województwie; równocześnie gromadę Grzybowice włączono do Zabrza[12]. Tak więc gmina Wieszowa, składając się już z samej siedziby, nie była więcej podzielona na gromady[13]. 9 marca 1953 woj. katowickie przemianowano na stalinogrodzkie[14]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[15].

Osobny artykuł: Gromada Wieszowa.

Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy[16]. Obecnie dawny obszar gminy należy do gminy Zbrosławice (Wieszowa) i Zabrza (Grzybowice).

PrzypisyEdytuj

 1. a b Od 1945 pod administracją wojewody śląskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. śląskiego
 2. Od 1 grudnia 1945 do 28 września 1954
 3. Dz.U. z 1957 r. nr 57, poz. 279 / Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 4. Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 (Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki, Nr. 34, Kat, dnia 22 grudnia 1945 r.)
 5. Utworzony 14 marca 1945 decyzją Rady Ministrów
 6. a b Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku (The population of Poland in the 20th century). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, 2005, s. 43-44.
 7. Dokumentu podstawy prawnej nie odnaleziono
 8. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
 9. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74)
 10. Podział administracyjny województwa śląsko-dąbrowskiego wraz ze skorowidzem gmin i gromad (według stanu z dnia 1 stycznia 1946). Katowice, Wrocław: Instytut Śląski, 1947.
 11. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 12. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147
 13. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 14. Dz.U. z 1953 r. nr 13, poz. 51
 15. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 16. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312