Grzęda Horodelska (851.11) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, stanowiący pas płaskich wzniesień na obszarze Wyżyny Wołyńskiej. Grzęda Horodelska oddziela Kotlinę Hrubieszowską od Obniżenia Dubieńskiego. Od zachodu grzęda przylega do Działów Grabowieckich. Region jest grzędą osiągającą wysokość od 220 do 230 m n.p.m., zbudowaną z margli kredowych pokrytych lessem, osiągającym miąższość do 30 metrów[1][2]. Teren jest porozcinany licznymi suchymi dolinami. Występują tu czarnoziemy co nadaje regionowi charakter rolniczy[3].

Grzęda Horodelska
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Wyżyny Ukraińskie

Podprowincja

Wyżyna Wołyńsko-Podolska

Makroregion

Wyżyna Wołyńska

Mezoregion

Grzęda Horodelska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. lubelskie
Ukraina

Główną miejscowością na obszarze Grzędy Horodelskiej jest Horodło. Wschodni fragment mezoregionu leży na obszarze Ukrainy. Naturalna granicą pomiędzy polską a ukraińską częścią grzędy jest rzeka Bug.

Przypisy

edytuj
  1. Dolecki, L., 1995: Litologia i stratygrafia mezoplejstoceńskicjh utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  2. Dolecki L., 2002: Podstawowe profile lessowe neoplejstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja litologiczno-stratygraficzna. Wyd. UMCS, Lublin.
  3. Mroczek P., Jary Z., Krawczyk M., 2015: Walory przyrodnicze i kulturowe zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin; 143-160.