Harcerstwo starsze

Harcerstwo starsze, ruch starszoharcerski – grupa metodyczna i wiekowa w harcerstwie, w przeszłości obejmująca młodzież szkół ponadpodstawowych (powyżej 15 lat).

Obecnie stosuje się inne nazewnictwo:

Związek Harcerstwa PolskiegoEdytuj

Po reformie systemu oświaty z 1999 W Związku Harcerstwa Polskiego w 2003 przeprowadzono zmiany w systemie metodycznym:

Związek Harcerstwa RzeczypospolitejEdytuj

W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcerzami starszymi nazywa się obecnie pełnoletnich harcerzy niebędących instruktorami.

Zobacz teżEdytuj