Henryk Pająk (ur. 15 lutego 1937 w Skarżysku-Kamiennej) – polski pisarz, prozaik, publicysta, wydawca.

ŻyciorysEdytuj

Pochodzi z rodziny chłopskiej. W wieku 10 lat został poważnie ranny po wybuchu poniemieckiego niewypału.

Absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Po studiach krótko pracował jako nauczyciel gimnazjalny, potem dziennikarz rolny w prasie lubelskiej.

Twórczość artystyczną zaczynał od poezji. W 1959 był współzałożycielem lubelskiej grupy poetyckiej „Prom”[1], działającej do 1964. W 1960 wraz z innymi członkami grupy należał do kolegium redakcyjnego „Biuletynu Młodego Twórcy”. Publikował wraz z nimi również w czasopiśmie „Kamena”. W 1962 jego wiersze ukazały się zbiorze poezji pt. „Prom”, wydanym przez Wydawnictwo Lubelskie. Często uczestniczył w spotkaniach autorskich dla młodzieży i robotników. Wydał dwa własne tomy poezji. Jeden z nich nosi tytuł Zanim powrócę (1965). W tomiku „Amen” (1993) zamieścił wybór wierszy z lat 1960–1993.

Twórczość prozatorską rozpoczął od beletryzacji pamiętnika Henryka Cybulskiego, przywódcy samoobrony ludności polskiej przed Ukraińcami z UPA na WołyniuCzerwone noce (1967, 1969, 1974, 1977, 1990). Później z tej samej tematyki napisał powieść Los (1969), w której zbeletryzował walki grupy żołnierzy Wołyńskiej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Uprawiał reportaż i wiele cech jego twórczości ma w nim swoje źródło. Zajmował się przede wszystkim problematyką wiejską i wojenno-partyzancką. Z czasem jego książki skłaniały się coraz bardziej w stronę psychologii postaci.

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wystąpił z niej natychmiast po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Od 1985 jest rencistą. Od stycznia 1989 do 1995 był prezesem lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich[2].

Na początku lat 90 założył w Lublinie własne wydawnictwo „Retro”. Publikuje w nim książki swojego autorstwa oraz opracowania innych autorów piszących o zbliżonej tematyce, np. mjr. Stanisława Żochowskiego z Australii, byłego szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych. Wydał 3 tomy tajnych dokumentów UBP: Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944–1956 (1993), Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944–1984 (1994), Straceni w polskich więzieniach 1944-1956 (1994). Napisał do nich przedmowy. Był w sprawie tych publikacji kilkukrotnie przesłuchiwany przez Urząd Ochrony Państwa.

Kilkukrotnie wzywano go do prokuratury, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie obwiniania go o szkalowanie Żydów i „nawoływanie do waśni na tle narodowościowym i etnicznym”, np. w związku z publikacją książek Strach być Polakiem (1997) oraz Żydowskie oblężenie Oświęcimia (1999).

TwórczośćEdytuj

 • Zanim powrócę. Wyd. Lubelskie, Lublin 1965, s. 32. Seria: Lubelska Biblioteka Poetycka T. 24.
 • Cybulski H., Czerwone noce. Opracowanie literackie H. Pająk. Wyd. I, MON, Warszawa 1966, s. 359.
 • Cybulski H., Czerwone noce. Opracowanie literackie H. Pająk. Wyd. II, MON, Warszawa 1969, s. 376.
 • Druga śmierć. Wyd. I, KiW, Warszawa 1971, s. 231.
 • Pęknięty świat. Wyd. KiW, Warszawa 1972, s. 248.
 • Cybulski H., Czerwone noce. Opracowanie literackie H. Pająk. Wyd. III, MON, Warszawa 1974, s. 388.
 • Zerwanie. Wyd. Lubelskie, Lublin 1976, s. 159.
 • Posłuchaj Moniko. Wyd. I. Wyd. Lubelskie, Lublin 1977, s. 176. (Wyd. II – 1979, s. 168)
 • Cybulski H., Czerwone noce. Opracowanie literackie H. Pająk. Wyd. IV, MON, Warszawa 1977, s. 392.
 • Druga śmierć. Wyd. II. Wyd. Lubelskie, Lublin 1981, s. 158. ​ISBN 83-222-0097-8​.
 • Za cieniem cień. Wyd. Lubelskie, Lublin 1989, s. 223. ​ISBN 83-222-0498-1​.
 • Cybulski H., Czerwone noce. Opracowanie literackie H. Pająk. Wyd. 5 zm. Bellona, Warszawa 1990, s. 375. ​ISBN 83-11-07834-3​.
 • Skarżysko walczące. Lublin 1991, s. 248. (nakładem autora)
 • Zbrodnie UB – NKWD. Lublin 1991, s. 260. (nakładem autora)
 • Tam, za snem. Wyd. Graf, Gdańsk 1991, s. 240. ​ISBN 83-85130-26-8​.
 • Wolny. Wyd. Retro, Lublin 1992, s. 288. ​ISBN 83-900701-1-1​.
 • „Uskok” kontra UB. Wyd. Retro, Lublin 1992.
 • „Burta” kontra UB. Wyd. Retro, Lublin 1992, s. 271.
 • Amen. Wyd. Retro, Lublin 1993.
 • „Jastrząb” kontra UB. Wyd. Retro, Lublin 1993, s. 251.
 • „Żelazny” kontra UB. Wyd. Retro, Lublin 1993.
 • Za samostijną Ukrainę. Wyd. II, Retro, Lublin 1993, s. 236.
 • Urbana NIE w wojnie z Kościołem katolickim. Wyd. Retro, Lublin 1993, s. 160. ​ISBN 83-900-70-6-2​.
 • Konspiracja młodzieży szkolnej 1945-1956. Wyd. Retro, Lublin 1994, s. 312. ​ISBN 83-900701-2-X​.
 • Zabijałem aby żyć. Wyd. Retro, Lublin 1995, s. 178. ​ISBN 83-90234874​.
 • Tajemnice włodawskiej bezpieki. Wyd. Retro, Lublin 1995, s. 144. ​ISBN 83-902348-8-2​.
 • Retinger, mason i agent syjonizmu. Wyd. Retro, Lublin 1996, s. 278. ​ISBN 83-905292-2-X​.
 • Akcje oddziałów „Zapory” w tajnych raportach UB-MO. Wyd. Retro, Lublin 1996, s. 202. ​ISBN 83-905292-7-0​.
 • Pająk H., Żochowski S., Rządy zbirów 1940-1990. Wyd. I, Retro, Lublin 1996, s. 389. ​ISBN 83-905292-5-4​ (Wyd. II, 1997, ​ISBN 83-87510-16-5​)
 • Tam, za snem. Wyd. Retro, Lublin 1997, ss. ok. 300.
 • Oni się nigdy nie poddali. Wyd. Retro, Lublin 1997, s. 303. ​ISBN 83-905292-4-6​.
 • Strach być Polakiem. Wyd. I, Retro, Lublin 1997. (Wyd. III – 2001)
 • Piąty rozbiór Polski 1990–2000. Wyd. Retro, Lublin 1998, s. 426. ​ISBN 83-87510-20-3​.
 • Żydowskie oblężenie Oświęcimia. Wyd. Retro, Lublin 1999, s. 287.
 • Dwa wieki polskiej Golgoty, czyli Samotni wśród łotrów. Wyd. I, Retro, Lublin 1999, s. 359. ​ISBN 83-87510-35-1​.
 • A Naród śpi! Wyd. II, Retro, Lublin 2000, s. 406. ​ISBN 83-87510-70-X​.
 • Polska w bagnie. Wyd. Retro, Lublin 2001, s. 248. ​ISBN 83-87510-26-2​.
 • Jedwabne geszefty. Wyd. I, Retro, Lublin 2001, s. 272. ​ISBN 83-87510-85-8​.
 • Bestie końca czasu. Wyd. I, Retro, Lublin 2001, s. 475. ​ISBN 83-87510-35-1​.
 • Trzecia wojna światowa. Wyd. Retro, Lublin 2002, s. 348. ​ISBN 83-87510-99-8​.
 • Złodzieje milionów. Wyd. Retro, Lublin 2002.
 • Bandytyzm NATO. Wyd. II poszerzone, Retro, Lublin 2003, s. 254. ISBN ​ISBN 83-87510-45-9​ (Wyd. I, 1999)
 • Z Łagru do Eurołagru. Wyd. Retro, Lublin 2003, s. 366. ​ISBN 83-87510-46-7​.
 • Niemieckie ludobójstwo na polskim narodzie. Wyd. Retro, Lublin 2004, s. 246. ​ISBN 83-87510-61-0​.
 • Retinger. Mason i agent syjonizmu. Wyd. Retro, Lublin 2004, s. 284. ​ISBN 83-905292-2-X​.
 • Bestie końca czasu. Wyd. II, Retro, Lublin 2005, s. 480.
 • Ponura prawda o Piłsudskim. Wyd. II, Retro, Lublin 2005, s. 439. ​ISBN 83-87510-66-1​.
 • Dwa wieki polskiej Golgoty, czyli Samotni wśród łotrów. Wyd. II, Retro, Lublin 2005, s. 364.
 • Jedwabne geszefty. Wyd. III, Retro, Lublin 2005, s. 288.
 • Nowotwory Watykanu. Wyd. Retro, Lublin 2005, s. 468.
 • Piąty rozbiór Polski 1990–2000. Wyd. II, Retro, Lublin 2006, s. 421.
 • Dyktatura nietykalnych. Wyd. Retro, Lublin 2006, s. 360. ​ISBN 83-87510-71-8​.
 • Grabarze polskiej nadziei 1980–2005. Wyd. Retro, Lublin 2007, s. 416. ​ISBN 83-87510-76-9​.
 • Rosja we krwi i nafcie 1905–2005. Wyd. Retro, Lublin 2007, s. 340. ​ISBN 978-83-87510-81-7​ ​ISBN 83-87510-81-5​.
 • Prosto w ślepia PiS + PO = KOR + UW. Wyd. Retro, Lublin 2007, s. 344 + 20 ilustracji. ​ISBN 83-87510-86-6​.
 • Kundlizm znów wygrał. Wyd. Retro, Lublin 2008, s. 427. ​ISBN 83-87510-91-2​.
 • Konspirację czas zaczynać?. Wyd. Retro, Lublin 2008, s. 293. ​ISBN 83-875-10-96-3​.
 • Lichwa rak ludzkości. Wyd. Retro, Lublin 2009, s. 485. ​ISBN 83-875-10-02-5​.
 • Kościół do katakumb, Polska do kasacji. Wyd. Retro, Lublin 2009, s. 454. ​ISBN 83-87510-07-6​.
 • On i oni. Wyd. Retro, Lublin 2010, s. 344. ​ISBN 83-87510-12-2​.
 • Lękajcie się Tom I. Wyd. Retro, Lublin 2010, s. 336. ​ISBN 83-87510-22-X​.
 • Lękajcie się Tom II. Wyd. Retro, Lublin 2011, s. 510. ​ISBN 83-87510-32-7​.
 • Ostatni transport do Katynia 10.04.2010. Wyd. Retro, Lublin 2011, s. 450. ​ISBN 83-87510-42-4​.
 • Dwa pogrzeby jeden wstyd. Wyd. Retro, Lublin 2011, s. 256. ​ISBN 83-87510-72-6​.
 • Chazarska dzicz panem świata Tom I: Zagłada Rosji. Wyd. Retro, Lublin 2012, s. 410. ​ISBN 83-87510-82-3​.
 • Chazarska dzicz panem świata Tom II: Zagłada Polski. Wyd. Retro, Lublin 2012, s. 480. ​ISBN 978-83-87510-25-1​.
 • Rytualna zemsta na Kolebce Solidarności 1981-2011. Wyd. Retro, Lublin 2012, s. 298. ​ISBN 978-83-87510-27-5​.
 • Chazarska dzicz panem świata Tom III: Czas Skorpionów. Wyd. Retro, Lublin 2012, s. 464. ​ISBN 978-83-87510-29-9​.
 • Polska hańba w Afganistanie. Zabijałem aby żyć. Wyd. Retro, Lublin 2012, s. 272. ​ISBN 978-83-87510-98-5​.
 • Chazarska dzicz panem świata Tom IV: Od Kaina do Lenina. Wyd. Retro, Lublin 2013, s. 424. ​ISBN 978-83-87510-34-3​.
 • Ostoje i plagi masonerii, Wyd. Retro, Lublin 2013, s. 320. ​ISBN 978-83-87510-49-7​.
 • Zakazana polskość świętego Piusa X, Wyd. Retro, Lublin 2013, s. 340.  ISBN 978-83-87510-33-6​.
 • Sąsiedzi! Płacić za ludobójstwa, Wyd. Retro, Lublin 2013, s. 392.  ISBN 978-83-87510-36-7​.
 • „Uskok” kontra UB. Wyd. II, Aurora, Warszawa 2013, s. 274. ​ISBN 978-83-932630-8-0​.
 • Okupacja dziesięciu pokoleń 1750-2050-?, Wyd. Retro, Lublin 2014, s. 430. ​ISBN 978-83-87510-38-1​.
 • Ukraińska recydywa faszyzmu, banderyzmu, syjonizmu, Wyd. Retro, Lublin 2014, s. 408. ​ISBN 978-83-87510-16-9​.
 • „Burta” kontra UB. Wyd. II, Aurora, Warszawa 2014, s. 368. ​ISBN 978-83-936976-2-5​.
 • „Jastrząb” kontra UB. Wyd. II poprawione, Aurora, Warszawa 2015, s. 296. ​ISBN 978-83-936976-8-7​.
 • Naród wyklęty przez męty Tom I, Wyd. Retro, Lublin 2015, s. 272. ​ISBN 978-83-87510-15-2​.
 • Naród wyklęty przez męty Tom II: Przed potopem, Wyd. Retro, Lublin 2016, s. 320. ​ISBN 978-83-87510-22-0​.
 • „Żelazny” kontra UB. Wyd. II poprawione, Aurora, Warszawa 2016, s. 320. ​ISBN 978-83-65193-04-9​.
 • Apokalipsa bliżej niż sądzicie, Wyd. Retro, Lublin 2016, s. 344. ​ISBN 978-83-87510-23-7​.
 • Polsko Twoja zguba wszędzie, Wyd. Retro, Lublin 2016, s. 352. ​ISBN 978-83-87510-24-4​.
 • Stulecie Łotrów. Wyd. Retro, Lublin 2017, s. 348. ​ISBN 978-83-87510-57-2​.
 • Idą po Polskę, Wyd. Retro, Lublin 2018, s. 331. ​ISBN 978-83-87510-55-3​.
 • Pol-Exit z bagna UE, Wyd. Retro, Lublin 2019, s. 318. ​ISBN 978-83-87510-54-1​.

PrzypisyEdytuj

 1. Patrz: Ewa Głębicka, Leksykon. Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Wyd. II poszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 207–210. ​ISBN 83-214-1203-3​ (Hasło „PROM”).
 2. Historia lubelskiego oddziału ZLP. wbp.lublin.pl, 7 grudnia 2009.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj