Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

instytut naukowo-badawczy w Gliwicach

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach (dawniej – Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach) – instytut badawczy, działający od 1 kwietnia 2019 roku w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz. Oddział "IChN" prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z obszaru nauk chemicznych chemii nieorganicznej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii chemicznej i inżynierii procesowej[1][2].

Instytut Chemii Nieorganicznej
włączony 1.01.2010 r. do INS w Puławach jako
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
Państwo

 Polska

Adres

ul. Sowińskiego 11,
44-101 Gliwice

Data założenia

1 stycznia 1951 r.

Forma prawna

instytut badawczy,
w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dyrektor

p.o. Dyrektor Oddziału
dr inż. Joanna Gluzińska

brak współrzędnych
Strona internetowa

Historia InstytutuEdytuj

W roku 1948, w Gliwicach utworzono filię Instytutu Chemii Przemysłowej, którą w 1951 roku przemianowano na Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach (IChN); w 2014 IChN przemianowano na Instytut Nowych Syntez Chemicznych[3]. W okresie 1951–2010 Instytut wyspecjalizował się w obszarach technologii, dotyczących np. związków fosforu i krzemu (aktywne krzemionki i krzemiany), nadchloranów i nadtlenków, substancji o ultradrobnych ziarnach (w tym nanomateriałów) oraz technologii oczyszczania ścieków.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych. W latach 2005-2014 organizował cykliczną ogólnopolską konferencję „Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej”, której jednym z zadań były kontakty między nauką a przemysłem[1][4].

W 2010 r. "IChN" został włączony jako oddział zamiejscowy w strukturę stał się częścią INS[3]. Celem integracji było wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego, ułatwiające konkurencję na rynku krajowym i zagranicznym i realizację długofalowych programów badawczych[1].

Struktura Oddziału IChNEdytuj

W strukturze organizacyjnej "IChN" funkcjonują:

 • Zakład Inżynierii Procesowej i Specjalnych Związków Nieorganicznych,
 • Zakład Syntezy Nieorganicznej i Ochrony Środowiska,
 • Zakład Wsparcia Technicznego,
 • Laboratorium Analityczne,
 • Laboratorium Mikronizacji.

Tematyka prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowychEdytuj

Zakład Inżynierii Procesowej i Specjalnych Związków Nieorganicznych

Zakład zajmuje się m.in.zajmuje się rozwiązywaniem technologiczno-procesowych dla potrzeb przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, m.in.[5]:

Zakład Syntezy Nieorganicznej i Ochrony Środowiska

Zakład zajmuje się m.in.[6]:

Prowadzi badania dotyczące m.in. technologii fosforanów nieorganicznych (m.in. spożywczych i nawozowych), kwasu fosforowego, polifosforanów, środków pomocniczych do produkcji tworzyw sztucznych, związków nadtlenowych. Opracowuje technologie usuwania biogenów ze ścieków z równoczesnym odzyskiwaniem użytecznych związków fosforu oraz z dezodoryzacją.

Zakład Wsparcia Technicznego[7]

Zakład prowadzi doświadczalną i małotonażową produkcję m.in. kwasu polifosforowego i nawozów ciekłych, fluorku wapnia, preparatów do odtłuszczania stali przed malowaniem i fosforanowaniem (Ichanofos, Korektofos), impregnatów zmniejszających palność drewna, papieru, tkanin, tworzyw sztucznych (POFAMBOR, POFAM, polifosforan melaminy, POFATYN) oraz specjalistycznych produktów nawozowych takich, jak nawóz ciekły NP 10-34-0 - polifosforan amonu i fosforan mocznika - nawóz stały NP 17-44-0.

Laboratorium Analityczne[8]

Laboratorium doskonali metody badań składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych produktów nieorganicznych, odpadów oraz innych materiałów. W zależności od charakteru matrycy i wymagań klienta oferta analityczna obejmuje analizę jakościową i ilościową analitów na różnym poziomie stężeń, w tym analizy na poziomie śladowym, z wykorzystaniem metod klasycznych oraz instrumentalnych. Zajmuje się walidacją metodyk badawczych, prowadzi oceny jakości substancji chemicznych i analityczne kontrole procesów technologicznych (w ramach własnych badań naukowych i usługowo).

Laboratorium Mikronizacji[9]

Laboratorium oferuje specjalistyczne usługi w zakresie:

 • mielenia, mikronizacji oraz klasyfikacji ziarnowej substancji
 • przygotowania aplikacyjnych partii materiałów o ściśle określonym uziarnieniu
 • pomiaru wielkości cząstek substancji.
Zespół REACH[10]

Zespół świadczy usługi w zakresie rozpoznawania obowiązków firm w systemie REACH, m.in. w czasie zakupów surowców chemicznych i sprzedaży produktów (np. rejestracja substancji, komunikacja w łańcuchu dostaw, zakazy i ograniczenia) lub w czasie opracowywania kart charakterystyki substancji lub mieszanin.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i krajowychEdytuj

IChN jest członkiem[1]:

Jest aktywny w sieciach i centrach[1]:

 • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologii Środowiska ENVITECH-Net
 • Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii
 • Polska Platforma Ekoinnowacji
 • Śląski Klaster Ekologiczny.

PrzypisyEdytuj