Ireneusz (Tafunea)

Ireneusz, imię świeckie Siergiej Pietrowicz Tafunea (ur. 30 maja 1971 w Vărvăreuce) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pochodzenia mołdawskiego.

Ireneusz
Siergiej Tafunea
biskup orski i gajski
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 30 maja 1971
Warwarowka
biskup orski i gajski
Okres sprawowania od 2011
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Inkardynacja Eparchia orska
Śluby zakonne 13 kwietnia 1995
Diakonat 28 maja 1995
Prezbiterat 10 września 1995
Sakra biskupia 22 listopada 2011
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 22 listopada 2011
Miejscowość Moskwa
Miejsce Monaster Opieki Matki Bożej
Konsekrator Cyryl
Współkonsekratorzy Juwenaliusz (Pojarkow), Włodzimierz (Kantarian), Warsonofiusz (Sudakow), Walenty (Miszczuk), Arseniusz (Jepifanow), Sergiusz (Czaszyn)

ŻyciorysEdytuj

W 1986 ukończył szkołę średnią w Vărvăreuce. Następnie przez trzy lata uczył się w szkole zawodowo-technicznej. W latach 1989–1991 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu wstąpił jako posłusznik do monasteru Nowy Neamț. W latach 1992–1993 uczył się moskiewskim seminarium duchownym, następnie studiował w Moskiewskiej Akademii Duchownej, uzyskując w 2002 dyplom końcowy. W czasie studiów, 13 kwietnia 1995 złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze Nowy Neamț, przed jego przełożonym, archimandrytą Dorymedontem. Przyjął imię Ireneusz na cześć św. Ireneusza z Lyonu. 28 maja 1995 biskup dmitrowski Filaret wyświęcił go na hierodiakona. 10 września 1995 przyjął natomiast święcenia kapłańskie z rąk biskupa wieriejskiego Eugeniusza. Od 1999 był wykładowcą seminarium duchownego w Kiszyniowie, kontynuując studia w trybie eksternistycznym. Wykładał teologię zasadniczą, filozofię i liturgikę. Od 1998 do 2004 był ponadto jednym z misjonarzy eparchii oraz kapelanem cerkwi św. Andrzeja w więzieniu w Benderach, zaś od 2000 dodatkowo sekretarzem metropolii mołdawskiej. Od 2001 do 2004 wykładał teologię porównawczą i zasadniczą w szkole duchownej w Benderach, zaś od 2002 do 2005 – religioznawstwo na uniwersytecie w Tyraspolu. W 2004 otrzymał godność ihumena. W tym samym roku wyjechał do Moskwy jako oficjalny przedstawiciel Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego przy patriarchacie. Żył w Monasterze Nowospasskim, pełniąc w nim równocześnie funkcje kierownika szkoły niedzielnej (2010–2011) i pełnomocnika ds. młodzieży (2011).

W 2009 uzyskał tytuł naukowy kandydata nauk teologicznych. Autor prac poświęconych historii prawosławia w Mołdawii, seminarium duchownego w Kiszyniowie, metropolicie Arseniuszowi (Stadnickiemu).

5 października 2011 otrzymał nominację na pierwszego ordynariusza nowopowołanej eparchii orskiej. W związku z tym 27 października 2011 został podniesiony do godności archimandryty. Jego chirotonia biskupia odbyła się w cerkwi Zmartwychwstania monasteru Opieki Matki Bożej w Moskwie z udziałem konsekratorów: patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, metropolitów krutickiego i kołomieńskiego Juwenaliusza, kiszyniowskiego i całej Mołdawii Włodzimierza, sarańskiego i mordowskiego Warsonofiusza, orenburskiego i saraktaszyńskiego Walentego, arcybiskupa istrińskiego Arseniusza oraz biskupa sołniecznogorskiego Sergiusza[1].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Poprzednik
Powstanie eparchii
Biskup orski
od 2011
Następca
Nadal sprawuje urząd