Józef Okolski

prawnik polski

Józef Okolski (ur. 20 marca 1939 w Poznaniu) – polski prawnik, specjalista z zakresu prawa handlowego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Józef Okolski
Data i miejsce urodzenia 20 marca 1939
Poznań
Zawód, zajęcie prawnik

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1962. Od tego roku pracował na tym wydziale, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1971 na podstawie rozprawy pt. Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za szkody w transporcie towarów, a doktora habilitowanego w 1977 na podstawie pracy Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane). W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1995 objął stanowisko profesora zwyczajnego[1].

Od 1983 do 2000 był kierownikiem Zakładu Prawa Obrotu Uspołecznionego, przemianowanego następnie na Zakład Prawa Obrotu Gospodarczego, a w 1995 na Katedrę Prawa Handlowego. W latach 1981–1987 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW, w latach 1990–1993 prorektorem do spraw studenckich Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1993–1999 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Był również rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce w latach 2001–2007[2]. Od 2010 jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego[3].

W latach 1999–2007 był prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a obecnie jest jego prezesem honorowym[4]. Jest członkiem Académie internationale de droit comparé[2].

PublikacjeEdytuj

Jest autorem ponad stu prac naukowych. Zajmuje się głównie problematyką spółek prawa handlowego.

Opublikował m.in.:

 • Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za szkody powstałe przy przewozie towarów (w prawie polskim), Warszawa 1970
 • Prawo obrotu uspołecznionego: podstawowe instytucje, (współaut.: Wacław Maliszewski, Wiesław Opalski), Warszawa 1976
 • Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane), Warszawa 1976
 • Model prawny obrotu związanego z handlem zagranicznym, Warszawa 1987
 • Rozwój spółek handlowych w Polsce – propozycje zmian legislacyjnych, Warszawa 1988
 • Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz (red.), Warszawa–Wrocław 1994
 • Prawo handlowe (red.), Warszawa 1999, 2008
 • Spółka akcyjna. Komentarz (red.) Warszawa 2001

PrzypisyEdytuj

 1. Życiorys Profesora Józefa Okolskiego. W: Małgorzata Modrzejewska (red.): Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Wyd. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 5. (pol.)
 2. a b Modrzejewska, op.cit., s. 7-8
 3. Prof. Józef Okolski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie [dostęp 2013-07-31] (pol.).
 4. Prezes Honorowy, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie [dostęp 2019-06-26] (pol.).