Jagnobczycy – niewielki naród pochodzenia irańskiego, zamieszkujący głównie górną dolinę rzeki Jagnob (wilajet sogdyjski Tadżykistanu), 145 km na północ od Duszanbe. Jagnobczycy są potomkami mieszkańców Sogdiany i mówią zupełnie niezrozumiałym dla Tadżyków dialektem języka sogdyjskiego: po jagnobijsku. Obecnie w dolinie Jagnobu żyje 300–500 osób, ponieważ w 1970 roku z powodu potrzeby siły roboczej do pracy na polach bawełny władze zdecydowały się wysiedlić cały naród na północ, w okolice Zafarobodu. Liczba deportowanych mieszkańców wyniosła 3,5 tysięcy osób.

Jagnobczycy
Liczebność ogółem 5-13,5 tysięcy osób
Regiony zamieszkania  Tadżykistan
Języki jagnobijski
Główne religie islam
Pokrewne grupy etniczne inne ludy irańskie
Dzieci Jagnobczyków

BibliografiaEdytuj