Otwórz menu główne

Kariera zawodowaEdytuj

Studiował filozofię. Po studiach wyjechał do Niemiec na studia podyplomowe, gdzie spotkał Wilhelma Wundta na Uniwersytecie w Lipsku. W latach 1882–1883 przebywał na stypendium studiując na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. W latach 1883–1886 powrócił do Niemiec i jako asystent pracował w laboratorium Wilhelma Wundta w Lipsku, gdzie doktoryzował się pracą Psychologische Untersuchungen (1886). Następnie pracował u Francisa Galtona w Londynie oraz na Uniwersytecie Cambridge. W 1888 powrócił do USA i do 1891 był profesorem na Uniwersytecie Pensylwania, gdzie założył pracownię psychologiczną (1887). Od 1891 do 1917 wykładał jako profesor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie został szefem Wydziału Psychologii, Antropologii i Filozofii. W 1917 został usunięty z pracy za przeciwstawianie się udziałowi Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej.

Był redaktorem czasopism: Psychological Review (1894–1903), Popular Science Monthly (1900–1915), Science (1904–1944) oraz American Naturalist (1907–1944). Od 1895 był prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zainteresowania naukoweEdytuj

Główne zainteresowania badawcze Jamesa Cattella koncentrowały się na zagadnieniach związanych z procesem czytania, psychologią zdolności oraz różnicami indywidualnymi. Jako jeden z pierwszych psychologów stosował testy umysłowe (mental tests). Jego eksperymenty dotyczyły zakresu uwagi i nawyków czytania. Badania te wywarły wpływ na wielu psychologów m.in. Edwarda Thorndike.

Publikacje (wybór)Edytuj

  • Psychologische Untersuchungen, 1886
  • Mental tests and measurements, 1890
  • The time of perception as a measure of differences in intensity, 1902

BibliografiaEdytuj