Jan Szymon Dąmbski

kasztelan brzeskokujawski i konarskokujawski

Jan Szymon Dąmbski herbu Godziemba (zm. 1660) – kasztelan brzeski i kasztelan konarski kujawski

Jan Szymon Dąmbski
Herb
Godziemba
Rodzina

Dąmbscy herbu Godziemba

Data śmierci

1660

Ojciec

Andrzej Dąmbski

Matka

Katarzyna Grabska

Żona

Bogumiła Rysińska

Dzieci

Hieronim,
Stanisław

Rodzina edytuj

Syn Andrzeja (zm. 1617), kasztelana konarskiego kujawskiego i Katarzyny Grabskiej. Brat Adama (zm. 1660), kasztelana słońskiego i Piotra (1600-1643). Poślubił córkę kasztelana kowalskiego Bogumiłę Rysińską herbu Leszczyc. Z małżeństwa urodziło się 2 synów: Hieronim (1630-1683), miecznik inowrocławski i Stanisław.

Pełnione urzędy edytuj

W 1641 roku wyznaczony został senatorem rezydentem. Szafarz województwa brzeskiego 1648. W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskokujawskiego[1]. Kasztelan brzeski w latach 1643-1660, kasztelan konarski kujawski w latach 1635-1643, cześnik inowrocławski w latach 1630-1635.

Majątki ziemskie edytuj

Jan otrzymał od swego krewnego Jakuba Dąmbskiego, chorążego zatorskiego dobra Schlichtyngowie. Posiadał majątki ziemskie: Smulsk, Górki, Siewiersko, Jarantowice, Kaniewo, Mikołajki i inne.

Bibliografia edytuj

Przypisy edytuj

  1. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].