Adam Dąmbski herbu Godziemba (zm. 1660) – kasztelan słoński w latach 1640-1651, stolnik brzeskokujawski w latach 1617-1640[1].

Adam Dąmbski
Herb
Godziemba
Rodzina

Dąmbscy herbu Godziemba

Data śmierci

1660

Ojciec

Andrzej Dąmbski

Matka

Katarzyna Grabska

Żona

1. Dorota Smuszewska
2. Elżbieta Jemielska

Dzieci

Zygmunt,
Ludwik,
Stanisław Kazimierz,
Bogumiła,
Andrzej,
Aleksander

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa brzeskokujawskiego w 1632 roku[2].

Rodzina edytuj

Syn Andrzeja (zm. 1617), kasztelana konarskiego kujawskiego i Katarzyny Grabskiej. Brat Piotra (1600-1643) i Jana Szymona (zm. 1660), kasztelana brzeskokujawskiego.

Dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną została Dorota Smuszewska herbu Lubicz. Druga żona Elżbieta Jemielska, córka Stanisława, kasztelana kowalskiego została matką Zygmunta (zm. 1706), wojewody brzeskokujawskiego, Ludwika (zm. 1678), kasztelana konarskiego i Stanisława Kazimierza (zm. 1700), biskupa krakowskiego, kujawskiego, płockiego, łuckiego i chełmskiego. Pozostałe dzieci: Bogumiła, Andrzej, polski jezuita i Aleksander, polski generał walczący w Szwecji.

Dobra majątkowe edytuj

Posiadał dobra majątkowe: Rzęsin, Rzęsinko, Kościuszki, Jurkowa Wola, Koziejaty, Mięsogar, Jądrowice, Smuszewo.

Przypisy edytuj

  1. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 224.
  2. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632, [b.n.s.]

Bibliografia edytuj