Jean Richer

Jean Richer (ur. 1630, zm. 1698 w Paryżu) – francuski astronom. Rząd Francji wysłał go do Kajenna (fr. Cayenne) w Gujanie Francuskiej w celu zmierzenia paralaksy Marsa w perygeum. Prowadzone przez niego badania przyczyniły się do rozwoju astronomii i geodezji. Odkrył, że przyspieszenie ziemskie zależy od szerokości geograficznej[1].

Porównania wyników jego pracy z obserwacjami przeprowadzonymi w innych miejscach na Ziemi umożliwiły obliczenie odległości do Marsa i Słońca, a w konsekwencji do pierwszych względnie dokładnych obliczeń wielkości Układu Słonecznego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. "W 1672 r. Jean Richet przeprowadzając podczas swej ekspedycji astronomicznej szereg prac w Cayenne i w Ameryce Południowej zauważył, że przywieziony przez niego z Paryża zegar wahadłowy 'chodził' w Cayenne nieprawidłowo, a mianowicie wahadło tego zegara wahało się w Cayenne wolniej niż w Paryżu i trzeba je było skrócić o kilka milimetrów. Kiedy jednak Richet wrócił z tym zegarem do Paryża, wówczas zauważył że śpieszy się on... Jak wiadomo, okres wahań wahadła jest wprost proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z jego długości i odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z przyspieszenia ziemskiego w danym miejscu obserwacji. Richet odkrył więc, że w różnych miejscach na powierzchni Ziemi siła ciężkości jest różna." Fridrich S. Zawielski "Masa w fizycznym obrazie świata" W-wa 1979 ISBN 83-214-0041-8 (Tyt. oryg.: "Масса и ее измерение" Атомиздат, Москва 1974, przełożył Zbigniew Płochocki) rozdział "Ciężar i masa ciała" str. 52 (nazwisko uczonego zapisano tu jako Richet). Na ten temat także : Elipsoida ziemska
  2. Ziemia i Wszechświat. W: Encyklopedia Britannica. Poznań: Axel Springer Polska, 2006. ISBN 83-60563-25-X.