Joachim Foltys

polski ekonomista

Joachim Piotr Foltys (ur. 12 września 1958 r. w Rudzie[1][2]) – polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomice i organizacja produkcji; nauczyciel akademicki związany z uczelniami na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie[3].

Joachim Foltys
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

12 września 1958
Ruda

doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Specjalność: ekonomika i organizacja produkcji
Alma Mater

Politechnika Śląska

Doktorat

1991 – ekonomia
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Życiorys

edytuj

Urodził się w 1958 roku w Rudzie, obecnej dzielnicy Rudy Śląskiej[2]. Po ukończeniu kolejno szkoły podstawowej i średniej, podjął studia na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem w Politechnice Śląskiej. Ukończył je w 1983 roku zdobyciem dyplomu magistra inżyniera[3]. Następnie podjął studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, zakończone w 1991 roku zdobyciem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy pt. Informacyjne metody kontroli realizacji celów w przedsiębiorstwie przemysłowym, której promotorem była prof. Urszula Gros[4]. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim. Habilitował się Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji[2]. Na śląskim uniwersytecie był pierwszym dyrektorem Szkoły Zarządzania tej uczelni mieszczącej się w Chorzowie, która prowadziła 3-letnie zawodowe studia licencjackie na kierunku zarządzanie[5]. Następnie pracował w Samodzielnym Zakładzie Teorii i Metodologii Ekonomii na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako profesor nadzwyczajny[3].

W 2010 roku związał się zawodowo z Politechniką Opolską, otrzymując posadę profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Katedry Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem[2]. W 2012 roku został wybrany na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania na tej uczelni. Pełnił ją do 2016 roku przegrywając wybory z prof. Januszem Wielkim[6]. Ponadto w 2013 roku został wybrany prezesem Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego (do 2016 roku)[2].

Aktualnie jest profesorem uczelni w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz członkiem rady naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa[3].

Poza działalnością uczelnianą przez wiele pracował w bankowości i przemyśle, będąc m.in. dyrektorem Huty Batory[2]. Ponadto był zastępca dyrektora ds. promocji i rozwoju, a od 2020 roku dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku[7].

Dorobek naukowy

edytuj

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z ekonomią, organizacją i zarządzaniem, a także inżynierią produkcji. Kierunki jego działalności naukowej dotyczą głównie outsourcingu, lecz także restrukturyzacji wybranych branż przemysłu i efektów restrukturyzacji oraz zarządzania jakością. Jest autorem ponad czterdziestu publikacji, kilkudziesięciu referatów na konferencje, kilku wdrożeń przemysłowych, a także recenzentem wielu prac naukowych oraz sześciu monografii[2].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj