Karol Tarło (zm. 1702)

kanclerz wielki koronny, wojewoda lubelski
(Przekierowano z Karol Tarło (zm. 1703))

Karol Tarło herbu Topór (zm. w 1702 roku) – kanclerz wielki koronny w 1702 roku, podkanclerzy koronny w latach 1689–1702, wojewoda lubelski w latach 1685–1689, starosta stężycki w latach 1668–1686 i 1693–1695[1], marszałek kapturowy sandomierski w 1674 roku, marszałek sandomierskich sądów skarbowych w 1671 roku[2].

Karol Tarło
Herb
Topór
Rodzina

Tarłowie herbu Topór

Data śmierci

1702

Ojciec

Aleksander Piotr Tarło

Matka

Jadwiga Lanckorońska

Żona

Zofia Pszonczanka z Babina

Dzieci

Adam Piotr Tarło,
Jadwiga,
Teresa Magdalena,
Dorota

Życiorys edytuj

Jego ojcem był Aleksander Piotr Tarło, kasztelan lubelski, a matką Jadwiga Lanckorońska.

Jego żoną została (przed 1674) Zofia Pszonka[3] z Babina. Jego synem był Adam Piotr Tarło (zm. 1719) – stolnik królewski, wojewoda i starosta lubelski, janowski.

Miał też córki, którymi były: Jadwiga Tarło – żona kasztelan radomskiego Jana Kazimierza Lanckorońskiego, Teresa Magdalena Tarło i Dorota Tarło.

Na sejmie abdykacyjnym jako poseł województwa sandomierskiego 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[4].

W 1669 roku był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa sandomierskiego[5].

Elektor Jana III Sobieskiego z województwa sandomierskiego w 1674 roku[6].

Był elektorem Augusta II Mocnego z województwa lubelskiego i z województwa sandomierskiego w 1697 roku[7].

W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[8].

Przypisy edytuj

  1. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 217.
  2. Zofia Trawicka, Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572–1696, Kielce 1985, s. 143.
  3. http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=6.419.140
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 481.
  5. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, s. B.
  6. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 150.
  7. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7, 40.
  8. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 305.