Kategoria:Książęta ruscy zależni od Złotej Ordy

Książęta ruscy płacący trybut Złotej Ordzie lub jej państwom sukcesyjnym, albo w inny sposób uznający jej zwierzchność.