Koło łopatkowe

Koło łopatkowe - rodzaj pędnika statku w formie konstrukcji o poziomej osi obrotu prostopadłej do płaszczyzny symetrii statku. Jego elementami roboczymi są łopatki zamocowane na obwodzie koła. W przypadku małych jednostek zamocowanie łopatek może być stałe, jednak na dużych jednostkach stosuje się zamocowanie obrotowe i sterowanie łopatkami. Sterowanie odbywa się za pomocą mimośrodu i pozwala na takie ułożenie łopatek, by w czasie ruchu koła nie powodować ich uderzania o powierzchnię wody.

Koło łopatkowe tylnokołowca

Jednostki stosujące koło łopatkowe jako pędnik nazywa się statkami kołowymi lub kołowcami (bocznokołowcami lub tylnokołowcami).

Koła łopatkowe jako napęd statków wyparte zostały przez śruby okrętowe.

Zobacz teżEdytuj