Kościół Paulinów w Niżniowie

Kościół Paulinów p.w. Św. Stanisława biskupa i Św. Jana Chrzciciela w Niżniowie – nieistniejący dziś rzymskokatolicki kościół klasztorny oraz parafialny, który znajdował się w dawnym mieście Niżniowie (obecnie wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego na Ukrainie).

Kościół Paulinów w Niżniowie
Ilustracja
Państwo  Ukraina
Obwód  iwanofrankiwski
Miejscowość Niżniów
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
brak współrzędnych

HistoriaEdytuj

W 1594 kościół i parafia w Niżniowie zostały zniszczone przez Tatarów[1]. W latach 1614-1615 kościół łaciński był pusty[2].

Właściciel miasteczka oraz okolic, ks. Stanisław Wincenty Jabłonowski erygował tutaj parafię rzymskokatolicką w 1730[1] lub 1740[3].

Świątynia została wzniesiona jako kościół klasztorny oo. Paulinów; później była już jako parafialna p.w. Św. Stanisława biskupa i Św. Jana Chrzciciela[4]. Klasztor Paulinów został zniesiony w 1784, po czym utworzono tutaj kapelanię[1].

Antoni Barnaba Jabłonowski, syn Stanisława Wincentego założył obok Niżniowa nową osadę zwaną Antoniówka oraz zbudował dwa młyny nad Tłumaczykiem, z których jeden oddany był do użytku klasztorowi Paulinów w Niżniowie[5].

Rzeźby w ołtarze lub w ołtarzach wykonał snycerz lwowski Maciej Polejowski[6], który pracował tutaj na zamówienie (robota funduszowa) księ­cia Antoniego Barnaby Jabłonowskiego, wojewody poznańskiego[7], właściciela miasta.

Marcelina Darowska, zakonnica katolicka, współzałożycielka i druga przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (niepokalanki), błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego i mistyczka, założyła w dawnym klasztorze Paulinów dom zakonny wraz ze szkolą średnią dla dziewcząt[8]. W roku 1938 kościół został strawiony przez pożar[9].

Obecnie nie istnieje.

Zobacz takżeEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Antoni Schneider. Encyklopedya do Krajoznawstwa Galicyi. T. 1. Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1871, s. 243 (przypis 8).
  2. Schneider, s. 243.
  3. Niżniów, mko w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. VII: Netrebka – Perepiat. Warszawa 1886.
  4. Andrzej Betlej. Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława biskupa i Św. Jana Chrzciciela oraz klasztor SS. Niepokalanek (dawniej oo. Paulinów) w Niżniowie
  5. Schneider, s. 129.
  6. Andrzej Betlej: Polejowski Maciej. [w:] Słownik Artystów Polskich. T. 7, Warszawa, 2003, s. 374.
  7. Mieczysław Gębarowicz. Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej, s. 38.
  8. o. J. Woroniecki. Darowska Weryha z Kotowiczów Marcelina (1827—1911). [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. IV. Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności 1937, zeszyt 16, s. 438.
  9. Niżniów - Пошук Google, www.google.com [dostęp 2017-11-18] (ukr.).

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Betlej: Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława biskupa i Św. Jana Chrzciciela oraz klasztor SS. Niepokalanek (dawniej oo. Paulinów) w Niżniowie. [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 14. Kraków : «Antykwa», drukarnia Skleniarz 2006, 584 s., 866 il., seria: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. І. ​ISBN 83-89273-42-X​.

Linki zewnętrzneEdytuj