Otwórz menu główne

Komenda Rejonu Uzupełnień Tarnowskie Góry

Komenda Rejonu Uzupełnień Tarnowskie Góry (KRU Tarnowskie Góry) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[1].

Komenda Rejonu Uzupełnień Tarnowskie Góry
Powiatowa Komenda Uzupełnień
Tarnowskie Góry
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1927
Rozformowanie 1939
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Tarnowskie Góry
Podległość DOK V
Skład PKU typ IV
Komendy rejonów uzupełnień OK V

Historia komendyEdytuj

Z dniem 1 października 1927 roku na obszarze Okręgu Korpusu Nr V została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Tarnowskie Góry obejmująca swoją właściwością powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Powiat lubliniecki został przejęty po zlikwidowanej PKU Lubliniec, natomiast powiat tarnogórski został wyłączony z PKU Królewska Huta[2].

W marcu 1930 roku PKU Tarnowskie Góry była nadal podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie i administrowała powiatami: lublinieckim i tarnogórskim[3]. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ IV[4].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby poborowej, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Tarnowskie Góry została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Tarnowskie Góry przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[5], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[6].

Komendant Rejonu Uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr V. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: tarnogórski i lubliniecki[7].

Obsada personalnaEdytuj

Komendanci
 • ppłk żand. / piech. dr Alojzy Senkowski (VII 1927[8] – III 1928 → komendant PKU Kowel[9])
 • ppłk piech. Wilhelm Fuhrmann (IV 1928[10] – XII 1929 → stan spoczynku z dniem 31 I 1930)
 • ppłk piech. Marian Prosołowicz (XII 1929[11] – I 1931 → kierownik 2 Okr. Urz. Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk.[12])
 • mjr piech. Eugeniusz Zenon Zagłoba-Kaniowski[13] (od I 1931[14])
 • mjr piech. Józef Kiczka (1939)
Obsada personalna PKU w latach 1927-1928
 • komendant – ppłk żand. dr Alojzy Senkowski
 • kierownik I referatu –
 • kierownik II referatu – kpt. piech. Kazimierz Wincenty Piotrowski (VII 1927[15] – I 1929[16] → referent w PKU Sosnowiec)
 • referent – kpt. piech. Walerian Pokraka[17]
Obsada personalna PKU w 1932 roku[18]
 • komendant – mjr piech. Eugeniusz Zenon Zagłoba-Kaniowski
 • kierownik I referatu – kpt. piech. Walerian Jan Pokraka
 • kierownik II referatu – kpt. piech. Władysław Stępkowski
Obsada personalna KRU w marcu 1939[19][a]
 • komendant – mjr piech. Józef Kiczka
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Walerian Jan Wodziszewski
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Władysław Stępkowski

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[20].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 14 października 1927 roku, poz. 350.
 3. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 5. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 6. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 7. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 22 lipca 1927 roku, s. 223.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 92.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 157.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 382.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 13.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 265, sprostowano imiona i datę urodzenia z „Eugeniusz ur. 18 września 1890” na „Eugeniusz Zenon ur. 17 września 1890”.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 12.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 22 lipca 1927 roku, s. 220.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 29 stycznia 1929 roku, s. 26.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 158.
 18. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 525.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 859.
 20. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.

BibliografiaEdytuj