Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) – instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 2007. Organem wykonawczym Komisji był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego działający w strukturze Narodowego Banku Polskiego.

Komisja została powołana 29 sierpnia 1997, kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP.

1 stycznia 2008 kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

Zadania Komisji Edytuj

  • Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach
  • Nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych
  • Dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój
  • Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania

Skład Komisji Edytuj

Członkowie Komisji Edytuj

Od dnia 19 września 2006 do 31 grudnia 2007 na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 753) w skład Komisji wchodzili:

Ostatni skład Komisji Edytuj

Zobacz też Edytuj