Otwórz menu główne

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

Członkowie HELCOMu, z wyłączeniem Wspólnoty Europejskiej.

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana również jako Komisja Helsińska lub HELCOMorganizacja międzynarodowa proklamowana przez tzw. konwencję helsińską z 1974 roku[1] jako jej organ wykonawczy.

Spis treści

ZadaniaEdytuj

Jej zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego.

Zespół ekspertów pracujących dla HELCOM-u zbiera informacje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do morza. Dane te są analizowane i na tej podstawie opracowywane są zalecenia skierowane do państw członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku.

DziałaniaEdytuj

Komisja działa poprzez swoje grupy stałe[2] lub tworzone ad-hoc. Grupy stałe (wraz z ich swobodnym tłumaczeniem na język polski, podanym w nawiasach) to:

  • HELCOM MONAS - The Monitoring and Assessment Group (grupa monitoringu i oceny)
  • HELCOM LAND - The Land-based Pollution Group (grupa do spraw zanieczyszczeń z lądu)
  • HELCOM HABITAT - The Nature Protection and Biodiversity Group (Grupa ochrony środowiska i różnorodności naturalnej)
  • HELCOM MARITIME - The Maritime Group (grupa morska - zajmuje się zmniejszaniem i zapobieganiem zatruwaniu morza przez statki, zarówno w wyniku normalnej eksploatacji jak i w wypadkach)
  • HELCOM RESPONSE - The Response Group (grupa odpowiedzialności - zajmuje się sprawdzaniem stanu przygotowania państw członkowskich do akcji ratowania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń pochodzących z wycieków oraz identyfikowaniem trujących odpadów wrzucanych do morza i sprawców tych skażeń)

KonwencjeEdytuj

Komisja powstała jako organ wykonawczy Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 roku. W Polsce weszła w życie 3 maja 1980.[3]

W 1992 poprzednia umowa międzynarodowa, zastąpiona została konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 roku[4]. Jej depozytariuszem jest rząd Finlandii. Została przez polski rząd ratyfikowana 8 października 1999, zaś weszła w życie 17 stycznia 2000 i obowiązuje nadal.

CzłonkowieEdytuj

Sygnatariuszami konwencji helsińskiej, a zatem i członkami Komisji Helsińskiej, są:

PrzypisyEdytuj

  1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. (Dz.U. z 1980 r. nr 18, poz. 64)
  2. Working Groups of HELCOM (ang.). Helsinki Commision, Baltic Marine Environment Protection Commission. [dostęp 2008-08-19].
  3. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/inne_org_miedzynarodowe/komisja_helsinska_helcom/
  4. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 28, poz. 346)

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj