Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej

Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej - działająca na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stała forma współdziałania między państwem a Polską Radą Ekumeniczną (PRE) jako krajową organizacją międzykościelną.

HistoriaEdytuj

Komisja powstała w 1991 na mocy dokonanego w 1990 uzgodnienia między premierem Tadeuszem Mazowieckim a przedstawicielami PRE[1]. Jest wzorowana na Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W 2000 nastąpiła 10-letnia przerwa w jej działalności, a prace wznowiono w 2010[2].Odtąd jej posiedzenia odbywają się jeden raz do roku. Ostatnie dwa miały miejsce 4 lipca 2013[3] i 2 czerwca 2015[4].

Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia podnoszone przez stronę kościelną i rządową, w szczególności zaś: regulowanie statusu prawnego Kościołów członkowskich PRE, rewindykacja mienia kościelnego, projektowana przez rząd reforma finansowania związków wyznaniowych, nauka religii w szkołach publicznych, warunki działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, niektóre aspekty polityki zagranicznej państwa.

W 2013 członkami Komisji byli:

BibliografiaEdytuj

Tadeusz J. Zieliński, Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej - status prawny i działalność ze szczególnym uwzględnieniem lat 2010-2013, [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Kaliny Wojciechowskiej i Wsiewołoda Konacha, Warszawa 2013, s. 605-619.

Linki zewnętrzneEdytuj

Informacja na witrynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

PrzypisyEdytuj