Tadeusz Mazowiecki

polski polityk, ostatni premier PRL i pierwszy Premier III Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy niekomunistyczny szef rządu w bloku wschodnim

Tadeusz Mazowiecki (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, zm. 28 października 2013 w Warszawie) – polski polityk i publicysta. Ostatni prezes Rady Ministrów PRL i pierwszy III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1991), współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Kawaler Orderu Orła Białego.

Tadeusz Mazowiecki
Ilustracja
Tadeusz Mazowiecki (1990)
Data i miejsce urodzenia

18 kwietnia 1927
Płock

Data i miejsce śmierci

28 października 2013
Warszawa

Prezes Rady Ministrów
Okres

od 24 sierpnia 1989
do 4 stycznia 1991

Przynależność polityczna

bezpartyjny / Unia Demokratyczna

Poprzednik

Czesław Kiszczak

Następca

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Unii Demokratycznej
Okres

od 2 grudnia 1990
do 23 kwietnia 1994

Przynależność polityczna

Unia Demokratyczna

Przewodniczący Unii Wolności
Okres

od 23 kwietnia 1994
do 1 kwietnia 1995

Przynależność polityczna

Unia Wolności

Następca

Leszek Balcerowicz

podpis
Odznaczenia
Order Orła Białego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Krzyż Wielki II Klasy Orderu Zasługi RFN Wielki Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (Litwa) Wielki Oficer Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Krzyż Wielki Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Węgierskiego Zasługi (cywilny) Order Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy (1951-2001) Złoty Order Herbu Bośni z Mieczami

Do połowy lat 50. działacz Stowarzyszenia „Pax”, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji (w latach 1961–1972) oraz na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991–2001); w latach 1991–1995 specjalny wysłannik ONZ w Bośni i Hercegowinie, w latach 2010–2013 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 1990.

Życiorys edytuj

Młodość edytuj

Ukończył w 1946 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku[1], następnie rozpoczął (ostatecznie nieukończone) studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których był członkiem „Caritas Academica”, a w latach 1947–1948 przewodniczył Akademickiej Spółdzielni Wydawniczej[2]. W 1946 wstąpił do Stronnictwa Pracy[3], jednak wkrótce odszedł z tej partii.

Działalność w Polsce Ludowej edytuj

Stowarzyszenie „Pax” edytuj

W latach 1948–1955 Tadeusz Mazowiecki działał w Stowarzyszeniu „Pax”[4]. Pod koniec lat 40. uczestniczył w wewnętrznych dyskusjach programowych „Paxu” i zgłaszał wątpliwości wobec jednoznacznego opowiedzenia się za ustrojem socjalistycznym[5]. Początkowo (do 1951) był w grupie tygodnika „Dziś i Jutro”, następnie (1950–1952) pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Słowo Powszechne”. W 1952 należał do grupy młodych działaczy (m.in. z Januszem Zabłockim), którzy sprowokowali dyskusję wewnętrzną, która dała zaczyn tzw. frondzie. W toku tej dyskusji wskazywał, że występuje w życiu publicznym jako katolik w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności w polityce[6]. Został wówczas odsunięty od działalności w Warszawie i skierowany do Wrocławia[7]. Został tam współzałożycielem „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”, którego w latach 1953–1955 był redaktorem naczelnym. W 1952 był jednym z bohaterów broszury Wróg pozostał ten sam (wydanej przez PAX, Warszawa 1952), która zawierała zbiór wypowiedzi księży i działaczy katolickich przeciwnych remilitaryzacji Niemiec Zachodnich oraz opowiadających się za pokojem wewnętrznym w Polsce Ludowej. W 1953 w „WTK” opublikował artykuł krytykujący działalność biskupa Czesława Kaczmarka, skazanego w tym samym roku w procesie pokazowym[8]. Wiosną 1955 wystąpił jako jeden z liderów wewnętrznej opozycji w Stowarzyszeniu „Pax”, w ramach tzw. frondy. Podnosił zarzuty niedemokratycznej formuły kierowania stowarzyszeniem przez Bolesława Piaseckiego, kwestionował nadmierny lojalizm państwowy i politykę wobec duchowieństwa[9]. Został wówczas odwołany z funkcji redaktora naczelnego „WTK” i przeniesiony do pracy w Instytucie Wydawniczym „Pax”[9], a 9 września 1955 zawieszony w prawach członka organizacji[10][11]. W ramach frondy należał do założycieli tzw. Klubu Okrągłego Stołu, a następnie Klubu im. Emmanuela Mouniera, które były miejscem poszukiwań formuły połączenia wartości katolickich i lewicowych[12]. Na przełomie 1955 i 1956 ostatecznie opuścił Stowarzyszenie „Pax”[10]. W okresie wrocławskim jako członek kierownictwa stowarzyszenia zasiadał w Wojewódzkiej Radzie Narodowej[13].

KIK i „Więź” edytuj

Po odejściu z „Paxu” nawiązał razem z „frondystami” kontakty ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego”, Klubem Krzywego Koła i redakcją „Po prostu[12]. Należał do autorów opublikowanego przez „frondystów” artykułu Wielkie sprzeniewierzenie („Po Prostu” nr z 11 listopada 1956), w którym próbowano wytłumaczyć przeszłe zaangażowanie koniecznością „bronienia własnych racji światopoglądowych (...) z pozycji zaangażowania o słuszną sprawę społeczną”[14]. W październiku 1956 współorganizował nowe niezależne od władz stowarzyszenie katolików świeckich i został jednym z jego sekretarzy[15]. 24 października znalazł się wśród sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej[16], którego został sekretarzem[17]. Był kandydatem na zastępcę redaktora naczelnego dwutygodnika „Droga”, który miał być organem OKPIK, jednak czasopismo to ostatecznie nie uzyskało debitu[18].

Po likwidacji OKPIK został w 1957 jednym z założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i do 1963 był członkiem jego zarządu[19]. Należał do założycieli miesięcznika „Więź”, pełnił funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma od pierwszego numeru wydanego w lutym 1958[20]. W 1957 współtworzył przedsiębiorstwo Libella[21]. W związku z wyborem na posła we Wrocławiu w drugiej połowie lat 60. był członkiem zarządu tamtejszego Klubu Inteligencji Katolickiej[22], a w latach 1968–1969 ponownie członkiem zarządu KIK-u warszawskiego. W swojej działalności redakcyjnej w „Więzi” prezentował poglądy o lewicowym zabarwieniu, inspirowane personalizmem Emmanuela Mouniera, poszukiwał dialogu z niekatolickimi intelektualistami niezależnymi od władz[23]. W 1962 doszło do sporu wewnątrz środowiska „Więzi” na tle stosunku do tradycji narodowych (w tym czasie trwa konflikt między tzw. rewizjonistami w PZPR, a „partyzantami-narodowcami”; Tadeusz Mazowiecki poparł tych pierwszych)[24]. W 1963 uczestniczył w przygotowaniu tekstu „Opinii” w której pozytywnie oceniono możliwość nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską[25][26]. W 1964 Wydział Administracyjny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej negatywnie oceniał jego działalność redakcyjną, sugerując, że „Więź” „spełnia funkcję dywersji ideologicznej wobec ośrodków partyjnych” i sugerował jego odwołanie z funkcji redaktora naczelnego pisma[27]. W 1968 został ostro skrytykowany przez Stefana Wyszyńskiego za blok artykułów Dyskusja o księżach w Polsce („Więź” nr 7–8 z 1968), co skończyło się czasowym zakazem publikowania w tym miesięczniku przez księży (pod nazwiskiem lub pseudonimem)[28].

Sejm PRL edytuj

W latach 1961–1972 sprawował mandat posła na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia katolickiej grupy Znak jako przedstawiciel okręgów wrocławskiego – nr 8 (1961–1969) i chełmskiego – nr 41 (1969–1972)[29][30]. W 1961[31], w 1965[32] i 1969 wybierany był z listy Frontu Jedności Narodu. W 1961 według ogłoszonych wyników uzyskał 262 537 głosów (97,42%)[31], w 1965 – 289 676 głosów (96,60%)[32], a w 1969 – 196 010 głosów (98,92%)[33].

W 1961 zajął w swoim okręgu drugie miejsce pod względem liczby oficjalnie podanych głosów (wyprzedzając, m.in. Adama Rapackiego) z wynikiem 97,42%, w Sejmie zasiadał w Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Pracy i Spraw Socjalnych[34][35]. Z ramienia Znaku skrytykował na forum Sejmu m.in. postanowienia ustawy o rozwoju systemu nauki i oświaty, w których wprowadzano koncepcję kształcenia w oparciu o zasady materializmu i domagał się ustawowych gwarancji dla pozaszkolnego nauczania religii[36]. Głosował też przeciwko ustawie o zgromadzeniach[37]. W wyborach w 1965 zajął czwarte miejsce w swoim okręgu z wynikiem 96,60%, w Sejmie zasiadał w Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Pracy i Spraw Socjalnych[38][39]. W 1966 był autorem interpelacji w związku z kryzysem w stosunkach Państwo-Kościół, który ujawnił się przy okazji obchodów Milenium chrztu Polski. Proponował w niej podjęcie dialogu w celu rozwiązania spraw spornych[40]. Wraz z kołem Znak przygotował ostatecznie niezgłoszoną interpelację w związku z antyizraelskimi reakcjami rządowymi na wojnę sześciodniową[41] oraz interpelował w sprawie wydarzeń marcowych w 1968[42]. Przekazał także marszałkowi Sejmu petycję studentów wrocławskich przeciwko zdjęciu Dziadów według Adama Mickiewicza[43]. W 1969 zajął w swoim okręgu trzecie miejsce (98,92% głosów), w Sejmie zasiadał w Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Kultury i Sztuki[29][39]. Po wydarzeniach grudnia 1970 nalegał na powołanie komisji sejmowej w celu zbadania ich przebiegu[44]. W styczniu 1972 władze PRL nie zgodziły się na jego ponowne kandydowanie do Sejmu[45].

Lata 1972–1980 edytuj

Od 1975 (aż do 1981) był wiceprezesem warszawskiego KIK-u[46]. Na początku 1976 podpisał list środowiska Znaku przeciwko zmianom w Konstytucji PRL[47]. W tym samym roku udzielił także wywiadu dziennikowi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w którym wezwał polskie władze do demokratyzacji[48]. W maju 1977 był mężem zaufania głodujących w stołecznym kościele św. Marcina, którzy protestowali przeciwko aresztowaniom członków Komitetu Obrony Robotników i dalszemu przetrzymywaniu w więzieniach robotników skazanych w procesach radomskich i ursuskich[49][50]. W listopadzie 1977 był jednym z organizatorów sesji Chrześcijanie wobec praw człowieka, która odbyła się w warszawskim KIK-u[51]. Współpracował z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, dla którego opracował tekst Kościół i katolicy w Polsce Ludowej[52]. Należał do sygnatariuszy podpisanej 22 stycznia 1978 deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych, a w latach 1978–1980 był członkiem jego komisji programowej[53]. 14 listopada 1978 uczestniczył w pierwszym otwartym spotkaniu Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość[54]. W styczniu 1979 podpisał list w obronie aresztowanego Kazimierza Świtonia[55].

Lata 1980–1989 edytuj

 
Tabliczki z nazwiskami przedstawicieli strony solidarnościowej przy Okrągłym Stole

W okresie wydarzeń sierpniowych w 1980 był sygnatariuszem skierowanego do władz komunistycznych apelu 64 naukowców, literatów i publicystów o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami[56][57]. 22 sierpnia 1980 razem z Bronisławem Geremkiem udał się do Stoczni Gdańskiej z tekstem apelu. Na zaproszenie Lecha Wałęsy 24 sierpnia 1980 stanął na czele Komisji Ekspertów przy Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i wspierał negocjacje MKS z władzami PRL[57]. Po zakończeniu strajku był głównym doradcą Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”[58] (formalnie od stycznia 1981 był członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy KKP[59]. W styczniu 1981 KKP powołała go na stanowisko redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”, powierzając mu zorganizowanie pisma[60]. Pierwszy numer tygodnika ukazał się 3 kwietnia 1981[61]. Na stanowisku redaktora naczelnego „Więzi” zastąpił go wówczas Wojciech Wieczorek.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Tadeusz Mazowiecki został 13 grudnia 1981 zatrzymany w sopockim Grand Hotelu, po czym internowano go w Strzebielinku[58]. Media zagraniczne podawały początkowo informację o jego śmierci[62]. W nocy z 22 na 23 grudnia został przewieziony do obozu w Jaworzu, a po jego likwidacji, od maja 1982 przebywał w ośrodku internowania w Darłówku[63]. Został zwolniony jako jeden z ostatnich internowanych w dniu 23 grudnia 1982[64]. Swoje uwięzienie opisał we wspomnieniach Internowanie opublikowanych w 1983.

Po zwolnieniu z internowania należał przez całe lata 80. do najbliższych doradców Lecha Wałęsy[58][65]. Nie wrócił do pracy redakcyjnej w „Więzi”, ale był członkiem jej kolegium[2]. W listopadzie 1983 stanął na czele rady programowej warszawskiego KIK-u, a od 1984 do 1987 był ponownie członkiem jego zarządu[66]. Rada programowa pod jego kierunkiem opublikowała w czerwcu 1984 dokument zatytułowany Stan świadomości społecznej. Próba diagnozy – kierunki oddziaływania, w którym wskazywano na rolę „Solidarności” w przywróceniu podmiotowości społeczeństwa oraz odebranie tej podmiotowości i zablokowanie perspektyw przez ogłoszenie stanu wojennego. Raport spotkał się z ostrą krytyką władz PRL, połączoną z szykanami administracyjnymi, a rada programowa przestała istnieć z końcem 1985[67]. W 1985 Tadeusz Mazowiecki uczestniczył jako członek komitetu redakcyjnego w przygotowaniu kilkusetstronicowego dokumentu Raport: Polska 5 lat po sierpniu, a także razem z Bronisławem Geremkiem opracował w nim rozdział o sytuacji politycznej[58][68]. W 1986 był jednym ze współtwórców pisma „21”, które redagowali Kazimierz Dziewanowski, Jan Dworak i Janusz Jankowiak[58][69].

Od stycznia do grudnia 1987 przebywał czasowo za granicą. Wygłosił szereg odczytów w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i Austrii, odbył też wiele rozmów z politykami i działaczami związkowymi Europy Zachodniej, wspierając w ten sposób dążenie do legalizacji „Solidarności”[70][71]. Był sygnatariuszem oświadczenia działaczy opozycji z 31 maja 1987 zebranych na zaproszenie Lecha Wałęsy, w którym to dokumencie sformułowano cele opozycji w Polsce (sam nie uczestniczył jednak w spotkaniu z uwagi na pobyt za granicą)[72]. W styczniu 1988 został członkiem oficjalnego zespołu doradców Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”[73]. 4 maja 1988 próbował (wyposażony w pełnomocnictwo Episkopatu Polski) negocjować pomiędzy strajkującymi w Stoczni Gdańskiej a władzami PRL, a po niepowodzeniu tej misji pozostał ze strajkującymi w stoczni do końca strajku, tj. do 10 maja 1988[74][75][76]. Doradzał także strajkującym w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988[77]. Od 1988 do 4 września 1989 był ponownie wiceprezesem warszawskiego KIK-u[78]. 18 grudnia 1988 został członkiem powołanego tego dnia Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. W KO kierował komisją pluralizmu związkowego[79]. Uczestniczył w przygotowujących spotkanie Okrągłego Stołu rozmowach w Magdalence (poczynając od pierwszego spotkania we wrześniu 1988)[80][81]. Jako zwolennik przejęcia władzy z rąk PZPR na drodze rokowań aktywnie brał udział w rozmowach plenarnych Okrągłego Stołu oraz dodatkowych spotkaniach w Magdalence, a także kierował z ramienia opozycji roboczym zespołem ds. pluralizmu związkowego[82][83]. Był jednym z głównych twórców porozumienia, na mocy którego 4 czerwca 1989 odbyły się częściowo wolne wybory. Na zebraniu Komitetu Obywatelskiego w dniu 8 kwietnia 1989 poparł koncepcję rozszerzenia grona kandydatów opozycji w wyborach o przedstawicieli wszystkich ugrupowań, które akceptują porozumienie Okrągłego Stołu[84][85]. Na znak protestu przeciwko odrzuceniu tego pomysłu odmówił kandydowania do parlamentu (ale przez dłuższy czas utrzymywano dla niego wolne miejsce na liście we Włocławku)[86][87][85]. Ponownie został natomiast redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”, którego pierwszy numer po wznowieniu ukazał się 2 czerwca 1989[88]. 14 lipca 1989 skrytykował w artykule Spiesz się powoli, opublikowanym na łamach „TS”, pomysł Adama Michnika ogłoszony w artykule Wasz prezydent, nasz premier, wskazując, że opozycja solidarnościowa nie dysponuje programem gospodarczym umożliwiającym udział we władzy[89][90].

Rząd Tadeusza Mazowieckiego edytuj

 
Akt powołania przez Sejm X kadencji Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, 24 sierpnia 1989
 
Tadeusz Mazowiecki i Felipe González w Madrycie, 1990

17 sierpnia 1989 doszło do zawiązania formalnej koalicji pomiędzy Lechem Wałęsą a przewodniczącymi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Lider „Solidarności” przedstawił wówczas trzy kandydatury na premiera – Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka i Jacka Kuronia, z których koalicjanci wybrali tę pierwszą[91]. Tadeusz Mazowiecki przyjął złożoną mu przez Lecha Wałęsę propozycję. Użył wówczas słynnych słów: Mogę być premierem dobrym albo złym, ale nie zgodzę się być premierem malowanym[92]. 19 sierpnia został desygnowany na stanowisko prezesa Rady Ministrów przez prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego. 24 sierpnia Sejm PRL X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) powołał go na ten urząd – za głosowało 378 posłów, 4 było przeciwko, a 41 wstrzymało się od głosu[93]. 12 września wygłosił exposé, w trakcie którego zasłabł[94]. Tego samego dnia Sejm PRL powołał jego rząd, w skład którego poza premierem weszło 11 przedstawicieli Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, po 4 ministrów z PZPR i ZSL oraz 3 z SD[93]. Trzej ministrowie z PZPR (w tym kierujący resortami spraw wewnętrznych i obrony narodowej) zostali odwołani ze składu Rady Ministrów 6 lipca 1990[95].

Rząd Tadeusza Mazowieckiego zdołał w krótkim czasie przeprowadzić szereg podstawowych reform. Gruntownie zmieniono ustrój polityczny, wprowadzono szeroki zakres swobód obywatelskich, system wielopartyjny, zmieniono godło i nazwę państwa (z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską). 29 grudnia 1989 przeprowadzono istotną zmianę konstytucji, na mocy której m.in. usunięto preambułę, napisano od nowa treść rozdziałów o ustroju politycznym i gospodarczym, wzmocniono pozycję związków zawodowych i wprowadzono jednolite pojęcie własności. Dzięki tym zmianom możliwe stało się przeprowadzenie transformacji gospodarczej. Pakiet reform rządu, od nazwiska głównego twórcy określany planem Balcerowicza, umożliwił zastopowanie hiperinflacji, restrukturyzację gospodarki, wprowadzenie mechanizmów rynkowych i prywatyzacji.

Tzw. gruba kreska edytuj

 
Tadeusz Mazowiecki, listopad 1989
Osobny artykuł: Gruba kreska.

W swoim sejmowym exposé Tadeusz Mazowiecki mówił o „grubej linii”, która oznaczać miała odcięcie się nowego rządu od okresu Polski Ludowej, w szczególności od przestępstw i nadużyć władzy tamtego okresu. Krytycy Tadeusza Mazowieckiego używali tego terminu (przeinaczonego na „grubą kreskę”) dla określenia tolerowanej według nich przez rząd bezkarności działaczy komunistycznych okresu PRL i podległych im funkcjonariuszy służb specjalnych. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego resorty siłowe (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej) znajdowały się początkowo pod nadzorem działaczy PZPR, a pozostająca pod kontrolą ministra Czesława Kiszczaka Służba Bezpieczeństwa niszczyła swoje archiwa[96][97][98], a także kontynuowała inwigilację części sceny politycznej przeciwnej porozumieniom Okrągłego Stołu[99][100][101]. Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana ostatecznie w lipcu 1990, w tym samym miesiącu Czesław Kiszczak ustąpił ze stanowiska.

Wybory prezydenckie w 1990 edytuj

Do upadku jego rządu przyczynił się narastający od wiosny 1990 spór z Lechem Wałęsą (tzw. wojna na górze), który doprowadził też m.in. do rozpadu OKP, reprezentującego solidarnościowych parlamentarzystów. Konflikt ten doprowadził do rywalizacji obu polityków w wyborach prezydenckich z jesieni 1990. Tadeusz Mazowiecki, który w czasach „Solidarności” był doradcą Lecha Wałęsy i komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej, wystartował przeciw przewodniczącemu związku. Przegrał, nie wchodząc do drugiej tury (uzyskał 18,08% poparcia, tj. 2 973 364 głosy), będąc pokonanym przez Lecha Wałęsę i Stanisława Tymińskiego[102]. Jego hasło z kampanii prezydenckiej – „siła spokoju” – z czasem zaczęło być używane z pozytywnym wydźwiękiem na określenie całokształtu działalności politycznej Tadeusza Mazowieckiego[103][104][105][106]. Sam slogan został zapożyczony z kampanii François Mitterranda z wyborów w 1981 („la force tranquille”)[107].

4 stycznia 1991 Tadeusz Mazowiecki przestał być premierem[95]. Na jego następcę powołano wówczas Jana Krzysztofa Bieleckiego, który objął urząd 8 dni później.

Dalsza działalność w III RP edytuj

Lata 1991–2001 edytuj

 
Barbara Bush, Tadeusz Mazowiecki i George H.W. Bush w Białym Domu (1990)
 
Tadeusz Mazowiecki podczas Parady Schumana (2007)

Blisko miesiąc przed zakończeniem urzędowania na stanowisku premiera, 2 grudnia 1990, Tadeusz Mazowiecki został przewodniczącym nowo powołanej partii pod nazwą Unia Demokratyczna, którą utworzyły środowiska jego komitetów wyborczych. W maju 1991 ugrupowanie to zasiliły wspierające go partie Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna i Forum Prawicy Demokratycznej. UD jako partia wywodząca się z tradycji demokratycznej opozycji unikała utożsamiania się z prawicą bądź lewicą[108], istniały w niej frakcje. W pierwszych w pełni demokratycznych wyborach do Sejmu w 1991 Unia Demokratyczna uzyskała najwyższe poparcie w skali kraju wśród wszystkich komitetów wyborczych. Tadeusz Mazowiecki zdobył 63 962 głosy w okręgu poznańskim nr 18, uzyskując tym samym mandat posła na Sejm I kadencji[109]. Pracował m.in. w Komisji Obrony Narodowej oraz w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego[110]. Kierowana przez niego UD początkowo pozostawała w opozycji, od 1992 współtworzyła jednak rząd Hanny Suchockiej.

W 1991 został specjalnym wysłannikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie. Jego tłumaczem był wówczas Slavko Šantić[111]. Tadeusz Mazowiecki zrezygnował z tej funkcji w 1995, motywując tę decyzję bezczynnością mocarstw wobec zbrodni wojennych dokonywanych w czasie wojny w Bośni, głównie zamordowania w Srebrenicy przez wojska Republiki Serbskiej kilku tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Ogłosił raport w sprawie łamania praw człowieka przez wszystkie strony konfliktu.

W międzyczasie w wyborach w 1993 Tadeusz Mazowiecki uzyskał poselską reelekcję w okręgu poznańskim nr 35, otrzymując 10 429 głosów. Startował wówczas z drugiego miejsca okręgowej listy partyjnej za premier Hanną Suchocką, którą poparło ponad 100 tys. osób[112]. Po tych wyborach władzę przejęły ugrupowania postkomunistyczne. Unia Demokratyczna 23 kwietnia 1994 zjednoczyła się z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, tworząc nowe ugrupowanie pod nazwą Unia Wolności, w której Tadeusz Mazowiecki również objął stanowisko przewodniczącego. Rok później na tej funkcji został jednak zastąpiony przez Leszka Balcerowicza[113]. Następnie został honorowym przewodniczącym tej partii. W trakcie Sejmu II kadencji ponownie zasiadał w Komisji Obrony Narodowej, pracował też w parlamentarnej komisji zajmującej się projektem konstytucji[114]. W 1997 przedstawił w Zgromadzeniu Narodowym przyjęty ostatecznie tekst preambuły do Konstytucji RP (opracowany przez niego na podstawie tekstu Stefana Wilkanowicza)[115].

W wyborach w 1997 po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat poselski. Tym razem otwierał listę wyborczą Unii Wolności w okręgu krakowskim, zdobywając 43 654 głosy[116]. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i przez całą III kadencję przewodniczącym sejmowej Komisji Integracji Europejskiej[1]. W 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, UW nie osiągnęła wówczas progu wyborczego.

Lata 2002–2013 edytuj

 
Trumna z ciałem Tadeusza Mazowieckiego w kaplicy Pałacu Prezydenckiego

W listopadzie 2002 odszedł z partii, motywując to głównie sprzeciwem wobec wejścia w koalicję samorządową z Samoobroną w województwie warmińsko-mazurskim[117]. W 2005 został jednym ze współzałożycieli Partii Demokratycznej – demokraci.pl, mającej w założeniu stanowić poszerzenie dawnej Unii Wolności o m.in. polityków lewicowych. Był liderem listy kandydatów tej partii do Sejmu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku w okręgu warszawskim i uzyskał 30 143 głosy[118]. Wchodził w skład rady politycznej PD (do 2006 był jej przewodniczącym). Później wycofał się z działalności partyjnej.

Był członkiem Kapituły Orderu Orła Białego do 2007, kiedy to odmówił ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Od 12 października 2010 do śmierci zajmował stanowisko etatowego doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Śmierć i pogrzeb edytuj

Tadeusz Mazowiecki zmarł nad ranem 28 października 2013[119] w szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Po jego śmierci opuszczono flagi do połowy masztu przy Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także przy siedzibach wielu władz lokalnych[120]. 29 października Senat RP przyjął uchwałę upamiętniającą Tadeusza Mazowieckiego[121]. 2 listopada trumna z ciałem byłego premiera została wystawiona w Pałacu Prezydenckim[122].

Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego miał charakter państwowy. Na ten dzień w całym kraju została ogłoszona żałoba narodowa[123]. Uroczystości odbyły się 3 listopada w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w czasie rozpoczęcia mszy pogrzebowej w Krakowie zabrzmiał Dzwon Zygmunt[124]. W pogrzebie uczestniczyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i SenatuEwa Kopacz oraz Bogdan Borusewicz, a także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso[125]. Tadeusz Mazowiecki został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu leśnym w Laskach[126].

Odznaczenia, wyróżnienia, upamiętnienie edytuj

 
Popiersie w Sarajewie
 
Popiersie przy ul. Kopernika 34
 
Popiersie w gmachu Kancelarii Premiera Rady Ministrów
 
Tablica upamiętniająca Tadeusza Mazowieckiego w kaplicy w Pałacu Prezydenckim
 
Tablica upamiętniająca Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego przy ul. Lewickiej 13/15 w Warszawie
 
Park im. Tadeusza Mazowieckiego w Poznaniu
 
Obelisk upamiętniający Tadeusza Mazowieckiego w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie
 
Ławeczka Tadeusza Mazowieckiego w Płocku
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia

W 1982 otrzymał Nagrodę Publicystyczną im. Juliusza Mieroszewskiego[137]. Wyróżniony Orderem Ecce Homo (2002)[138], Nagrodą im. Andrzeja Struga (1980)[139], Niemiecką Nagrodą Narodową (2001), nagrodą „Srebrenica 1995” (2005), wyróżnieniem „Gigant” poznańskiego oddziału „Gazety Wyborczej” (1995), Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2004), Nagrodą Specjalną Lewiatana przyznaną przez Konfederację Lewiatan (2007)[140], Honorową Nagrodą Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” (2012)[141] i Nagrodą Kisiela (2012)[142].

W 2009 redakcja „Gazety Wyborczej” wyróżniła go tytułem „Człowieka Roku” oraz dodatkowo uhonorowała tytułem „Człowieka Dwudziestolecia Gazety Wyborczej”; laudację na cześć laureata wygłosiła profesor Barbara Skarga. W 2009 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych), przyznawaną przez redakcję „Polish Market”[143].

Był również laureatem nagrody Viadrina 2009 przyznawanej przez Europejski Uniwersytet Viadrina za szczególny wkład w polsko-niemieckie pojednanie[144].

Wyróżniony tytułami doktora honoris causa uniwersytetów w Leuven, Genui, Giessen, Poitiers, Exeter i Tuzli[145], a także Uniwersytetu Warszawskiego[146] i Akademii Ekonomicznej w Katowicach[147].

Honorowe obywatelstwa

W 2002 otrzymał honorowe obywatelstwo Sarajewa[148]. W 2009 został honorowym obywatelem Poznania[149] oraz Warszawy[150], rok później Słubic[151] oraz Gdańska[152]. W 2011 odebrał tytuł honorowego obywatela Płocka (gdzie się urodził)[153]. W 2013 został honorowym obywatelem Brzegu Dolnego[154].

Upamiętnienie

Jego imieniem nazwano m.in. ronda w Tarnowie Podgórnym (2014)[155], Piasecznie (2014)[156], Polkowicach (2014)[157] i Turku (2014)[158], ulice w Białymstoku (2013)[159], Częstochowie (2016)[160], Radomiu (2017)[161], Słupsku (2017)[162], Będzinie (2017)[163], Olsztynie (2021)[164] i Gliwicach (2022)[165], aleję w Lublinie (2018)[166], park w Poznaniu (2014)[167] i w Warszawie (2018)[168].

W 2014 w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie odsłonięto obelisk i zasadzono drzewo upamiętniające jego osobę. W tym samym roku na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano działalność Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego, której kuratorem został profesor Marek Wąsowicz[169]. Także w 2014 w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odsłonięto popiersie polityka, a Salę Świetlikową przemianowano na Salę im. Tadeusza Mazowieckiego[170][171]. W 2017 na budynku przy ul. Lewickiej 13/15 na warszawskim Mokotowie, w którym mieszkał, odsłonięto tablicę pamiątkową[172]. W 2019 przy ul. Kopernika 34 w Warszawie ustawiono jego popiersie[173].

Życie prywatne edytuj

Potomek polskiej rodziny szlacheckiej herbu Dołęga, biorącej początek od średniowiecznych dziedziców dóbr Mazowsze w ziemi dobrzyńskiej[174]. Syn Bronisława (1872–1938), lekarza, i Jadwigi z Szemplińskich herbu Ślepowron[175]. W 1947 ożenił się z Krystyną Kuleszanką, więźniarką obozu w Ravensbrück, która zmarła w 1948 na gruźlicę[176]. Drugą żoną Tadeusza Mazowieckiego była Ewa Proć (zm. 1970), z którą miał trzech synów: Wojciecha, Adama i Michała. Na początku tego małżeństwa mieszkał u teściów w Warszawie przy ul. Murmańskiej; w 1958 otrzymał mieszkanie przy ul. Nowolipki, a w 1962 jako poseł przy ul. Marszałkowskiej[177].

Twórczość edytuj

Książki
 • Rozdroża i wartości (Biblioteka Więzi, Tom 26, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1970).
 • Antysemityzm (wespół z Jerzym Turowiczem i Tadeuszem Żychiewiczem; II obieg wydawniczy; Niezależna Oficyna Wydawnicza 1981).
 • Internowanie (Aneks, Londyn 1983, ISBN 0-906601-05-3; II obieg wydawniczy: Krąg 1982; Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1984; Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa 1989; Rzymskokatolickie Wydawnictwo im. Ignacego Loyoli 1989).
 • Powrót do najprostszych pytań (II obieg wydawniczy; Oficyna Literacka 1986).
 • Druga twarz Europy (Biblioteka Więzi 1990, ISBN 83-85124-00-4 [2 wydania]; wydanie francuskie: Un autre visage de l’Europe; przekład Eric Morin-Aguilar; wstęp Jean-Marie Domenach; Les Éditions Noir sur Blanc 1989, ISBN 2-88250-009-2).
 • Partei nehmen für die Hoffnung: über Moral in der Politik (przekł. Angelika Weber i Georg Ziegler; przedmowa Manfred Seidler; Herder, Freiburg 1990, ISBN 3-451-21825-9).
 • Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii (red. Renata S. Hliwa i Roman Wieruszewski; przekł. z j. angielskiego Adam Szostkiewicz, Agnieszka Pacholska, Cecylia Gorzoń, przekł. z j. francuskiego Renata Hliwa; Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Fundacja Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie oraz Agencja Scholar 1993, ISBN 83-85838-06-6).
 • Kredowe koła i dwa inne eseje (Biblioteka Więzi 1997).
 • Politik und Moral im neuen Europa (zawiera także tekst Jana Patočki, Passagen Verlag, Wiedeń 1999, ISBN 3-85165-308-4).
 • Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe (Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7839-399-3).
Inne publikacje
 • Jerzy Zawieyski, Dobrze, że byli (autor wyboru ze Stanisławem Trębaczkiewiczem; Biblioteka Więzi – Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1974).
 • Anna Morawska, Spotkania (autor wyboru z Ewą Morawską; Biblioteka Więzi – Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1975).
 • Ludzie Lasek (opracowanie i wstęp; Biblioteka Więzi – Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 1987, ISBN 83-7006-004-8; Biblioteka Więzi 2000, ISBN 83-88032-30-5).
 • Jan Strzelecki, Ślady tożsamości (autor posłowia; tekst przygotowała do wyd. Jadwiga Strzelecka; Czytelnik 1989, ISBN 83-07-02090-5).
 • Thomas Maess, Polen (autor wstępu; Mundo-Verlag, Leer 1993, ISBN 3-87322-057-1).
 • Urs Altermatt, Sarajewo przestrzega: etnonacjonalizm w Europie (autor wstępu; przekł. z j. niemieckiego Grzegorz Sowiński; Znak – Ośrodek Myśli Politycznej 1998, ISBN 83-7006-691-7).

Przypisy edytuj

 1. a b Strona sejmowa posła III kadencji. [dostęp 2013-03-14].
 2. a b Friszke 2002 ↓, s. 606.
 3. Życiorys Tadeusza Mazowieckiego. premiermazowiecki.pl. [dostęp 2013-10-28].
 4. Był moim znajomym z prawa na Uniwersytecie Warszawskim, chyba dobrym, skoro po wahaniach wciągnąłem go do PAX-u, w którym latem w 1948 r. został szefem młodzieży (...) (por. Andrzej Micewski: Ludzie i opcje. 53 sylwetki sceny politycznej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1993.).
 5. Dudek 1990 ↓, s. 181.
 6. Dudek 1990 ↓, s. 199.
 7. Dudek 1990 ↓, s. 218.
 8. Filip Musiał: Katolicy przeciw Kościołowi. rp.pl, 3 grudnia 2007. [dostęp 2013-03-14].
 9. a b Dudek 1990 ↓, s. 219.
 10. a b Dudek 1990 ↓, s. 221.
 11. Friszke 1997 ↓, s. 32.
 12. a b Friszke 1994 ↓, s. 186.
 13. Tomasz Sikorski. Fronda. Rozłam w Stowarzyszeniu PAX w 1955 roku. (Geneza – przebieg – konsekwencje). „Dzieje Najnowsze”. Rocznik L, s. 215, 2018. ISSN 0419-8824. [dostęp 2019-02-07]. 
 14. Friszke 1997 ↓, s. 29.
 15. Friszke 1997 ↓, s. 37.
 16. Friszke 1997 ↓, s. 39.
 17. Michał Siedziako: Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989). Warszawa: IPN, 2018, s. 171. ISBN 978-83-8098-429-5.
 18. Friszke 1997 ↓, s. 45.
 19. Friszke 1997 ↓, s. 297–298.
 20. Friszke 1997 ↓, s. 51.
 21. Zabłocki 2008 ↓, s. 114.
 22. Friszke 1994 ↓, s. 203.
 23. Friszke 1997 ↓, s. 70, 86.
 24. Zabłocki 2008 ↓, s. 396, 443.
 25. Friszke 1994 ↓, s. 199.
 26. Friszke 2002 ↓, s. 53.
 27. Friszke 1997 ↓, s. 89.
 28. Friszke 2002 ↓, s. 100.
 29. a b Friszke 2002 ↓, s. 108.
 30. Łętowski 1998 ↓, s. 153.
 31. a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 16 kwietnia 1961 r. (M.P. z 1961 r. nr 30, poz. 145).
 32. a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 1965 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 30 maja 1965 r. (M.P. z 1965 r. nr 29, poz. 157).
 33. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 1969 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 1 czerwca 1969 r. (M.P. z 1969 r. nr 22, poz. 177).
 34. Friszke 2002 ↓, s. 44.
 35. Łętowski 1998 ↓, s. 153, 168.
 36. Friszke 2002 ↓, s. 46–47.
 37. Friszke 2002 ↓, s. 50.
 38. Friszke 2002 ↓, s. 64.
 39. a b Łętowski 1998 ↓, s. 154, 168.
 40. Friszke 2002 ↓, s. 72.
 41. Friszke 2002 ↓, s. 79.
 42. Friszke 2002 ↓, s. 83.
 43. Friszke 2002 ↓, s. 82.
 44. Friszke 1997 ↓, s. 116.
 45. Friszke 1997 ↓, s. 128–129.
 46. Friszke 1997 ↓, s. 299–300.
 47. Friszke 1997 ↓, s. 157–159.
 48. Friszke 1994 ↓, s. 370.
 49. Friszke 1997 ↓, s. 179.
 50. Friszke 1994 ↓, s. 398.
 51. Friszke 1994 ↓, s. 511.
 52. Friszke 1994 ↓, s. 494.
 53. Friszke 1994 ↓, s. 501–502.
 54. Terlecki 2000 ↓, s. 101.
 55. Friszke 1994 ↓, s. 565.
 56. Apel (64 intelektualistów wraz z załączonym suplementem zawierającym nazwiska sygnatariuszy apelu). karta.org.pl. [dostęp 2020-09-25].
 57. a b Friszke 1997 ↓, s. 206.
 58. a b c d e Skórzyński 2000 ↓, biogram autorstwa Andrzeja Friszke, s. 232.
 59. Friszke 2006a ↓, s. 6.
 60. Friszke 2005 ↓, s. 29 i n.
 61. Skórzyński i Pernal 2005 ↓, s. 64.
 62. Wołek 1997 ↓, s. 142.
 63. Bartoszewski 2006 ↓, s. 13, 29.
 64. Wołek 1997 ↓, s. 143.
 65. Friszke 2006b ↓, s. 123.
 66. Friszke 1997 ↓, s. 235, 300, 301.
 67. Friszke 1997 ↓, s. 236–238.
 68. Friszke 2006b ↓, s. 124.
 69. Friszke 2006a ↓, s. 18.
 70. Wołek 1997 ↓, s. 145.
 71. Friszke 2006a ↓, s. 28.
 72. Friszke 2006a ↓, s. 24, 329.
 73. Friszke 2006b ↓, s. 175.
 74. Friszke 1997 ↓, s. 264–265.
 75. Skórzyński 2000 ↓, biogram autorstwa Andrzeja Friszke, s. 233.
 76. Codogni 2009 ↓, s. 79–87.
 77. Codogni 2009 ↓, s. 103.
 78. Friszke 1997 ↓, s. 301.
 79. Friszke 2006a ↓, s. 47, 49.
 80. Dudek 2004 ↓, s. 178.
 81. Codogni 2009 ↓, s. 142.
 82. Dudek 2004 ↓, s. 247.
 83. Codogni 2009 ↓, s. 192, 206.
 84. Dudek 2004 ↓, s. 281.
 85. a b Friszke 2006a ↓, s. 60.
 86. Dudek 2004 ↓, s. 287.
 87. Hall 2011 ↓, s. 49–50.
 88. Friszke 2006a ↓, s. 62.
 89. Dudek 2004 ↓, s. 362.
 90. Codogni 2009 ↓, s. 273.
 91. Hall 2011 ↓, s. 68–69.
 92. Lesław Lech: Premier niemalowany. przegladdziennikarski.pl, 3 października 2014. [dostęp 2017-06-01].
 93. a b Hall 2011 ↓, Kalendarium wydarzeń III RP, s. 424.
 94. 12 września 1989 r. Premier Tadeusz Mazowiecki wygłasza w sejmie exposé. interia.pl, 12 września 2014. [dostęp 2020-10-27].
 95. a b Rząd Tadeusza Mazowieckiego. premier.gov.pl. [dostęp 2013-03-16].
 96. AIPN, sygn. 0832/4. Pismo gen. bryg. Tadeusza Szczygła do Szefów WUSW z 1 września 1989, s. 1.
 97. AIPN, sygn. 0832/4. Pismo gen. dyw. Lucjana Czubińskiego do posła Jana Rokity z 5 marca 1990, s. 55–56.
 98. Dudek 2004 ↓, s. 458–464.
 99. AIPN, sygn. 0752/1. T. 14, s. 3.
 100. AIPN, sygn. 0752/12. Informacja dot. SOR krypt. „Kolumna” z 25 maja 1990, s. 23–25.
 101. Dudek 2004 ↓, s. 457–458.
 102. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 83, poz. 483).
 103. Hanna Lis: Siła spokoju Tadeusza Mazowieckiego. naTemat.pl, 12 września 2014. [dostęp 2020-06-28].
 104. Jan Lityński: Henryk Wujec i Jan Lityński wspominają Tadeusza Mazowieckiego. prezydent.pl, 29 października 2013. [dostęp 2020-06-28].
 105. „Siła spokoju. Jakiego przywództwa potrzebują Polacy” – spotkanie z okazji 90. urodzin Tadeusza Mazowieckiego. kik.waw.pl, 19 kwietnia 2017. [dostęp 2020-06-28].
 106. Sebastian Czech: Siła niepokoju. Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 26 czerwca 2020. [dostęp 2020-06-28].
 107. Zofia Smełka-Leszczyńska: Usunąć do 30 dni Semiotyka polskich plakatów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 92. ISBN 978-83-653-9060-8. [dostęp 2020-06-28].
 108. Paszkiewicz 2000 ↓, s. 134–135.
 109. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r. (M.P. z 1991 r. nr 41, poz. 288).
 110. Strona sejmowa posła I kadencji. [dostęp 2013-03-14].
 111. Slavko Šantić. Čovjek koji je mijenjao svijet. „Oslobođenje”, 25 października 2014. [dostęp 2021-05-18]. (bośn.). 
 112. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. (M.P. z 1993 r. nr 50, poz. 470).
 113. Paszkiewicz 2000 ↓, s. 142, 147.
 114. Strona sejmowa posła II kadencji. [dostęp 2013-03-14].
 115. Konrad Sawicki: Lekcja z preambuły. wyborcza.pl, 10 sierpnia 2012. [dostęp 2012-11-17].
 116. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r. (M.P. z 1997 r. nr 64, poz. 620).
 117. Marcin Jurzysta: Unia Wolności na polskiej scenie politycznej. Warszawa: Promotor, 2007. ISBN 978-83-60095-18-8. [dostęp 2020-07-03].
 118. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 2013-03-14].
 119. Zmarł Tadeusz Mazowiecki. wp.pl, 28 października 2013. [dostęp 2013-10-28].
 120. Księgi kondolencyjne w wielu miastach. Flagi opuszczone do połowy. tvn24.pl, 28 października 2013. [dostęp 2013-10-28].
 121. Treść uchwały Senatu RP w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego. senat.gov.pl, 29 października 2013. [dostęp 2013-10-30].
 122. Trumna z ciałem Mazowieckiego wystawiona w Pałacu Prezydenckim. tvn24.pl, 2 listopada 2013. [dostęp 2013-11-02].
 123. 3 listopada żałoba narodowa po śmierci Tadeusza Mazowieckiego. prezydent.pl, 29 października 2013. [dostęp 2013-10-29].
 124. Dzwon Zygmunta pożegnał Tadeusza Mazowieckiego. tvn24.pl, 3 listopada 2013. [dostęp 2013-11-03].
 125. Paweł Gawlik: Ostatnia droga Tadeusza Mazowieckiego. Setki osób żegnają pierwszego premiera III RP. wyborcza.pl, 3 listopada 2013. [dostęp 2013-11-03].
 126. Tadeusz Mazowiecki zostanie pochowany w Laskach. wyborcza.pl, 28 października 2013. [dostęp 2013-10-28].
 127. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu (M.P. z 1996 r. nr 13, poz. 163).
 128. Zabłocki 2008 ↓, s. 533.
 129. Nadzwyczajna sesja Sejmu. „Trybuna Robotnicza”. Nr 172, s. 1, 22 lipca 1966. 
 130. Medal Gloria Artis dla Tadeusza Mazowieckiego. wp.pl, 24 września 2009. [dostęp 2013-03-14].
 131. a b Tadeusz Mazowiecki: Sjećanje na časnog Poljaka. NAP.ba, 28 października 2019. [dostęp 2021-03-10]. (bośn.).
 132. Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. quirinale.it, 14 marca 2000. [dostęp 2013-03-14]. (wł.).
 133. Johannes Rau ehrt den polnischen Ex-Ministerpräsidenten für Verdienste um deutsch-polnisches Verhältnis. tagesspiegel.de, 10 lutego 2000. [dostęp 2021-03-10]. (niem.).
 134. I. rész SZEMÉLYI RÉSZ. magyarkozlony.hu, 19 września 2001. s. 6982. [dostęp 2021-03-10]. (węg.).
 135. Apdovanotų asmenų duomenų bazė. prezidente.lt. [dostęp 2013-10-28]. (lit.).
 136. Jerzy Kropiwnicki odznaczony orderem św. Grzegorza Wielkiego. archidiecezja.lodz.pl, 18 maja 2012. [dostęp 2021-03-10].
 137. Laureaci nagród „Kultury”. kulturaparyska.com. [dostęp 2021-05-03].
 138. Damy i Kawalerowie: rok 2002. ecce-homo.pl. [dostęp 2021-03-10].
 139. Wołek 1997 ↓, s. 141.
 140. Solange i Krzysztof Olszewscy laureatami nagrody PKPP Lewiatan. pb.pl, 16 maja 2007. [dostęp 2017-07-26].
 141. Nagroda Szarych Szeregów dla Tadeusza Mazowieckiego. prezydent.pl, 20 kwietnia 2012. [dostęp 2013-03-14].
 142. Nagrody Kisiela przyznane!. wprost.pl, 1 grudnia 2012. [dostęp 2013-03-14].
 143. Laureaci z poprzednich edycji. polishmarket.com.pl. [dostęp 2015-12-04].
 144. Laureaci Nagrody Viadriny. euv-frankfurt-o.de. [dostęp 2013-03-14].
 145. Tadeusz Mazowiecki doktorem honoris causa Uniwersytetu w Tuzli. rp.pl, 5 października 2007. [dostęp 2013-03-14].
 146. Doktoraty HC. uw.edu.pl. [dostęp 2013-03-14].
 147. Doktoraty honoris causa. ue.katowice.pl. [dostęp 2021-03-10].
 148. Ko su počasni građani Grada Sarajeva. haber.ba, 3 marca 2019. [dostęp 2020-06-04]. (bośn.).
 149. Mazowiecki honorowym obywatelem Poznania. [dostęp 2013-03-14].
 150. Zmarł Tadeusz Mazowiecki, honorowy obywatel Warszawy. um.warszawa.pl, 28 października 2013. [dostęp 2020-06-04].
 151. Tadeusz Mazowiecki odebrał tytuł Honorowego Obywatela Słubic. slubice24.pl, 9 listopada 2010. [dostęp 2020-06-04].
 152. Tadeusz Mazowiecki – Honorowym Obywatelem Gdańska. gdansk.pl, 29 września 2010. [dostęp 2013-03-14].
 153. Mazowiecki honorowym obywatelem Płocka. wprost.pl, 9 czerwca 2011. [dostęp 2013-10-28].
 154. Mazowiecki honorowym obywatelem. Brzeg Dolny planował dziś uroczystość. tvn24.pl, 28 października 2013. [dostęp 2013-10-28].
 155. Tarnowo Podgórne: Pierwsze rondo im. T. Mazowieckiego. pap.pl, 28 marca 2014. [dostęp 2024-02-08].
 156. Hołd dla Tadeusza Mazowieckiego. kurierpoludniowy.pl, 28 marca 2014. [dostęp 2014-03-28].
 157. Urszula Romaniuk: Rondo Tadeusza Mazowieckiego w Polkowicach. naszemiasto.pl, 5 lutego 2014. [dostęp 2021-02-26].
 158. Nie wszyscy chcieli ronda im. T. Mazowieckiego. turek.net.pl, 2 kwietnia 2024. [dostęp 2024-02-08].
 159. Robert Fiłończuk: Tadeusz Mazowiecki patronem ulicy w centrum Białegostoku. prawo.pl, 28 października 2013. [dostęp 2024-02-08].
 160. Kilka ulic i rond w Częstochowie z nowymi patronami. wczestochowie.pl, 31 października 2016. [dostęp 2016-10-31].
 161. Jest taka ulica: Tadeusza Mazowieckiego. cozadzien.pl, 15 marca 2020. [dostęp 2024-02-08].
 162. Marcin Prusak: Słupscy radni zmienili nazwy dziesięciu ulic. prk24.pl, 26 kwietnia 2017. [dostęp 2023-11-13].
 163. Anna Rykulska: Komuniści znikają z ulic miasta. Kto ich zastąpi?. twojezaglebie.pl, 17 lipca 2017. [dostęp 2024-02-08]. (pol.).
 164. Olsztyn z nowymi nazwami ulic. olsztyn.eu, 26 maja 2021. [dostęp 2021-08-09].
 165. Tomasz Czoik: Tadeusz Mazowiecki, Tadeusz Różewicz i Wojciech Kilar zostali patronami ulic w Gliwicach. wyborcza.pl, 13 sierpnia 2022. [dostęp 2024-02-08].
 166. Aleja Mazowieckiego nareszcie otwarta. fakt.pl, 2 sierpnia 2018. [dostęp 2021-12-27].
 167. Tadeusz Mazowiecki ma swój park w Poznaniu; prezydent posadził dąb. tvpparlament.pl, 2 czerwca 2014. [dostęp 2023-11-13].
 168. Park w Warszawie dostał imię Tadeusza Mazowieckiego. dziennik.pl, 18 kwietnia 2018. [dostęp 2018-04-18].
 169. „Tadeusz Mazowiecki łączył mądrość z dzielnością”. prezydent.pl, 11 września 2014. [dostęp 2014-09-14].
 170. Sztuka przetrwa wszystko. Z Adamem Myjakiem rozmawiała Magdalena Reczko. „Stolica”, s. 66, styczeń-luty 2021. 
 171. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. iwaw.pl, styczeń 2021. [dostęp 2024-02-08].
 172. Jarosław Osowski. Tablice dla twórców RP. „Gazeta Stołeczna”, s. 3, 20 grudnia 2017. 
 173. Tadeusz Mazowiecki – premier, skromny człowiek. um.warszawa.pl, 12 września 2019. [dostęp 2019-09-13].
 174. Adam Pszczółkowski: Informacja prasowa na temat rodziny Tadeusza Mazowieckiego. szlachta.org.pl. [dostęp 2013-11-03].
 175. Wołek 1997 ↓, s. 135.
 176. Juliusz Ćwieluch. M jak Mazowiecki. „Przekrój”, 19 kwietnia 2007. 
 177. Zabłocki 2008 ↓, s. 135, 380.

Bibliografia edytuj