Kompleks symplicjalny

Zbiór sympleksów nazywamy kompleksem symplicjalnym jeśli spełnia on następujące warunki:

A simplicial 3-complex
1. Dowolna ściana sympleksu należącego do jest również elementem
2. Przekrój dowolnych dwóch sympleksów jest zbiorem pustym lub zarówno scianą jak i

Linki zewnętrzneEdytuj