Kongres w Akwizgranie

Kongres w Akwizgranie – konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli:

Protokół akwizgrańskiEdytuj

Jednym z podpisanych dokumentów był tzw. Protokół akwizgrański, na mocy którego powstała nowa ranga dyplomatyczna - minister rezydent

BibliografiaEdytuj

  • W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.