Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i ZSRR

Ta strona przedstawia ministrów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej w Państwie Moskiewskim, Imperium Rosyjskim, ZSRR i Federacji Rosyjskiej.

Posolsky Prikaz (urząd poselski), przewodniczący 1549–1699Edytuj

kanclerze i wicekanclerze Carstwa Rosyjskiego i Imperium Rosyjskiego, 1699–1801Edytuj

MSZ Imperium Rosyjskiego, 1801–1917Edytuj

MSZ Rządu Tymczasowego Rosji (od 09.1917 Republika Rosyjska)Edytuj

Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych RFSRREdytuj

Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych (NKID) ZSRR, 1922-1946, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MID) ZSRR 1946-1991Edytuj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji RosyjskiejEdytuj

GaleriaEdytuj