Konurbacja

zespół jednostek osadniczych powiązanych ciągłym obszarem zurbanizowanym

Konurbacja (z łac. con, „z, razem” i urbs, „miasto”) – typ aglomeracji policentrycznej złożonej z kilku miast położonych blisko siebie, z których żadne nie dominuje. Miasta te pełnią rozmaite funkcje, dzięki czemu się uzupełniają. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci komunikacyjnej łączącej poszczególne miasta.

Zdjęcie lotnicze części terytoriów Katowic, Chorzowa i Świętochłowic. Postępująca w wyniku rewolucji przemysłowej urbanizacja obszarów podmiejskich doprowadziła do powstania konurbacji.

Przykłady konurbacji

edytuj

na świecie:

w Polsce:

Zobacz też

edytuj