Kotlina Tenczynkamikroregion geograficzny w południowej Polsce, stanowiący część Garbu Tenczyńskiego. Przez kotlinę przepływa potok Olszówka, w kotlinie znajduje się większa część miejscowości Tenczynek. Kotlina Tenczynka rozcina Garb Tenczyński, gdzie występują niewielkie twardzielcowe pagóry: od zachodu Góra Buczyna i Niedźwiedzia Góra, od południa Buca Góra, od zachodu Góra Zamkowa i Skałki (od północy łączy się z Rowem Krzeszowickim).

Kotlina Tenczynka
Ilustracja
Widok z Buczyny
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Podkarpacie Północne

Mikroregion(y)

Kotlina Tenczynka

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
Gmina Krzeszowice