Rów Krzeszowicki (341.33) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, o przebiegu równoleżnikowym pomiędzy Krakowem a Trzebinią. Stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sąsiadując z Wyżyną Olkuską na północy i z Garbem Tenczyńskim na południu. Długość ponad 30 km, szerokość do kilku kilometrów, powierzchnia 225 km²[1]. Dno Rowu Krzeszowickiego położone jest na wysokości 220-310 m n.p.m.[2]

Rów Krzeszowicki
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Wyżyny Polskie

Podprowincja

Wyżyna Śląsko-Krakowska

Makroregion

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion

Rów Krzeszowicki

Widok z Łysej Góry na Siedlec, w oddali Rów Krzeszowicki oraz Grzbiet Tenczyński

Rów Krzeszowicki jest trzeciorzędowym zapadliskiem tektonicznym, wypełnionym osadami mioceńskimi, przykrytymi piaskami i glinami czwartorzędowymi. Dnem Rowu płynie Rudawa[1], w część środkowej rzeka płynie pod nazwą Krzeszówka a w części początkowej pod nazwą Dulówka. Zachodnią część Rowu odwadnia rzeka Chechło, wypływająca na torfowiskach Puszczy Dulowskiej[2].

Obszar wykorzystywany rolniczo. Większe miejscowości: Trzebinia, Młoszowa, Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Zabierzów i Rudawa[2].

Rów Krzeszowicki odwiecznie był wykorzystywany jako komunikacyjne połączenie Śląska z Krakowem[1]. Przebiega nim linia kolejowa 133 (Kraków – Katowice), droga krajowa 79 i autostrada A4[2].

Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński (na horyzoncie). Widok ze skał Doliny Będkowskiej
Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński (na horyzoncie). Widok ze skał Doliny Będkowskiej

Przypisy edytuj

  1. a b c Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 1998, ISBN 83-01-12479-2
  2. a b c d Dolinki Podkrakowskie. Mapa turystyczna 1:25 000, Kraków: Wyd. Compass, 2006, ISBN 83-89165-95-3