Krótki kurs historii WKP(b)

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. (ros. История Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков): Краткий курс) – publikacja propagandowa będąca oficjalną wykładnią historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) (WKP(b)). Praca przedstawia historię sowieckiej partii komunistycznej według obowiązującej wówczas w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich doktryny stalinizmu, którą sam Józef Stalin w książce nazywa marksizmem-leninizmem. W ZSRR i krajach satelickich była wykorzystywane jako podręcznik do kształcenia ideologicznego.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1938 roku. W ciągu kilkunastu lat dzieło stało się najliczniej wydawaną książką w ZSRR, doczekała się także licznych wydań w wielu językach świata, w tym po polsku. Wydano w tym okresie przeszło 42 mln egzemplarzy.

Oficjalnie autorem dzieła była specjalna komisja Komitetu Centralnego WKP(b) wraz z Józefem Stalinem, który miał osobiście nadzorować prace komisji i współtworzyć treść książki. Faktyczni autorzy nie są znani.

HistoriaEdytuj

"Historia WKP(b)" została najpierw opublikowana na łamach "Prawdy", głównego partyjnego dziennika w ZSRR, w odcinkach pomiędzy 9 a 19 września 1938 r., a następnie, jeszcze w tym samym roku, w wersji książkowej. W ciągu pierwszych piętnastu lat od pierwszego wydania w 1938 r. "Historia" doczekała się aż 301 wydań w 67 językach, o łącznym nakładzie 42 816 000 egzemplarzy.

Krótki kurs był klasycznym przykładem propagandy stalinowskiej, gloryfikującym Lenina i Stalina i zakłamującym rzeczywistość w ZSRR. Książka nie tylko fałszywie opisywała gospodarkę i życie codzienne w tym kraju, ale także dopuszczała się ogromnych zafałszowań historycznych, przypisując Stalinowi przesadnie wszelkie zasługi w organizacji rewolucji październikowej i partii bolszewickiej, a przemilczając udział działaczy przez niego później represjonowanych, których wkład w historię partii był nawet większy. Współcześnie może zatem przedstawiać wartość jedynie dla badaczy propagandy politycznej[1].

 
Okładka pierwszego wydania "Historii" w języku polskim

Pierwsze tłumaczenie na jęz. polski "Historii" ukazało się w 1939, w Moskwie, nakładem tamtejszego Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych. Kolejne (drugie) ukazało się już w roku następnym. W sumie w Moskwie ukazało się pięć polskich tłumaczeń[2].

Pierwsze wydanie w Polsce miało miejsce w 1948 r., nakładem Spółdzielni Wydawniczej "Książka", między innymi jako wynik już jednoznacznego wejścia Polski w sferę wpływów ZSRR. Prawdopodobnie największy jednorazowy polski nakład "Historii" miał miejsce w 1950 r., o czym informował "Tygodnik Powszechny" z 30 kwietnia 1950 (nr 18) w rubryce "Z dnia": "Największy nakład po wojnie osiągnął "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza – 1,5 mln, tuż po nim "Krótki kurs historii WKP(b)" – 1,25 mln egzemplarzy".

Ostatnie dotychczas (2013) polskie wydanie (ósme) ukazało się[3] w 1955 r., w dwóch rzutach: w marcu – 20 163 egz. i kwietniu – 30 000.

Wydania w jęz. polskimEdytuj

sowieckieEdytuj

 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Pod red. Komisji KC WKP(b), zaaprobowany przez KC WKP(b) 1938 r.; Wyd. 1, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1939.
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 2, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1940 (nakł. 40.140[4] egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 3, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1941 (nakł. 10.100 egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 4, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1945 (nakł. 35.100 egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 5(?), Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1951 [piąte polskie wydrukowane na zlecenie z Polski ??; nakł. 4.250 egz.].

polskieEdytuj

 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Pod red. Komisji KC WKP(b), zaaprobowany przez KC WKP(b) 1938 r.; Wyd. 1, Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", Warszawa 1948.
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 2, Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", Warszawa 1948 (nakł. 100.000 egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 3, Wydaw. "Książka i Wiedza", Warszawa 1949 (nakład 1 000 000 egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 4, "Książka i Wiedza", Warszawa 1950 (nakł. 1.250.000 egz.).
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 5(?), Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1951 [piąte polskie, wydane na zlecenie z Polski ??].
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 6, "Książka i Wiedza", Warszawa 1954 [nakł. 50 223 egz.].
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 7, "Książka i Wiedza", Warszawa 1954 [nakł. 50 242 egz.].
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs.; Wyd. 8, "Książka i Wiedza", Warszawa 1955 [ostatnie w Polsce; w dwóch rzutach: III – 20 163 egz., IV – 30 000].

PrzypisyEdytuj

 1. Andrzej Feliks Grabski, Święta księga stalinizmu. Historia partii na zamówienie. [w:] "Polityka", VII 1995, nr ..., s..... .
 2. Jeżeli chodzi o ostatnie, piąte wydanie, nie jest jasnym, czy była to inicjatywa moskiewskiego wydawnictwa, czy też realizacja zlecenia polskiego.
 3. Katalog Biblioteki Narodowej
 4. Ta liczba oraz pozostałe na podstawie informacji w katalogu alfabetycznym Biblioteki Narodowej w Warszawie

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj