Program nauczania – opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia.

Lekcje filozofii w Paryżu. Wielkie kroniki Francji.

Rodzaje programów nauczania edytuj

  • Program liniowy – każda następna część materiału jest dalszym ciągiem poprzedniej, dlatego uczeń danych treści uczy się tylko raz.
  • Program spiralny – jest pewnym ulepszeniem programu liniowego. Różni się od niego tym, że do tych samych treści wraca się na coraz wyższych poziomach, rozszerzając ich zakres.
  • Program koncentryczny – te same cykle materiału wracają dwa lub więcej razy w odstępach paroletnich, co umożliwia uczniom coraz głębsze ich poznanie.

Zobacz też edytuj