Krasińscy herbu Ślepowron

ród szlachecki

Krasińscy herbu Ślepowron – rodzina wywodząca się z Mazowsza, pieczętująca się herbem Ślepowron już w XIV wieku. Ród ten oprócz Mazowsza licznie występował też na Litwie i w późniejszej Galicji.

Herb hrabiowski rodziny Krasińskich

Do rodziny Krasińskich należało wielu wybitnych żołnierzy, senatorów, biskupów, posłów, wojewodów, starostów, pisarzy i wielu innych. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu jest Zygmunt Krasiński.

Jedna z siedzib tego rodu znajdowała się w miejscowości Krasne koło Ciechanowa, skąd przyjęto rodowe nazwisko.

Przodkowie rodu i pierwsze pokolenia Krasińskich Edytuj

 • Sławomir z Krasnego, wzmiankowany w 2 poł. XIV w.; jego synowie:
  • Rosław; jego córka:
   • Dobiesława
  • Jasiek, żonaty ze Śmichną; ich syn:
   • Sławomir (Sławek), sędzia ziemski rożański i makowski (1427-1451); od jego synów wywodzić się mieli Rembowscy, Łanieccy i Szczuccy; synami Sławka byli także:
    • Jakub z Pienic
    • Mikołaj z Krasnego, stolnik ciechanowiecki (1468-1483); jego żona miała na imię Katarzyna a synowie:
     • Jan, ksiądz
     • Jakub
     • Andrzej (zm. 1497), żonaty z Aleksandrą Dzierzgowską; ich dziećmi byli:
      • Magdalena, żona Wojciecha Koziebrodzkiego
       • Mikołaj - sufragan włocławski
       • Jan, (zm. 1546), podstoli wyszogrodzki, stolnik ciechanowski, żonaty z Katarzyną z Murowanego Mniszewa; ich dzieci:
        • Anna Szydłowska
        • Barbara Komorowska
        • Dorota primo voto Pczeńska, secundo voto Brzeska
        • Eufemia Łossowska
        • Mikołaj (zm. 1575), kanonik gnieźnieński i krakowski
        • Wojciech (zm. 1590), kasztelan sierpski, żonaty z Zofią z Ciemniewskich, protoplasta starszej gałęzi rodu
        • Franciszek (zm. 1577), podkanclerzy koronny, biskup krakowski
        • Stanisław (zm. 1598), archidiakon krakowski
        • Andrzej, sędzia ziemski ciechanowski, żonaty z Katarzyną Czernicką, protoplasta młodszej gałęzi rodu

Starsza gałąź rodu Krasińskich Edytuj

 • Wojciech (zm. 1590), kasztelan sierpski, żonaty z Zofią z Ciemniewskich; ich syn:
  • Mikołaj (zm. 1618), podkomorzy rożański, żonaty z Petronellą Szczawińską; ich dzieci:
   • Katarzyna Wesslowa
   • Regina 1-mo v. Załuska, 2-do v. Oborska
   • Stanisław, kasztelan sierpski, żonaty z Agnieszką Wesslówną; ich dzieci:
    • Jan
    • Franciszek (zm. przed 1667), żonaty z Katarzyną Wyszeńską, a następnie z Marcjanną Kępską; jego córką była:
     • Zofia Chamska
    • Adam, syn kasztelana Stanisława, kanonik płocki; ich siostra:
    • Zofia
   • Paweł, syn podkomorzego Mikołaja, proboszcz kaliski; jego brat:
   • Jan, wojski rożański, żonaty z Dorotą Nieborską; ich dzieci:
    • Marianna 1-m v. Chomiakowa, 2-do v. Hołowińska
    • Anna Kołodyńska
    • Petronella Długopolska
    • Felicjan, żonaty z Krystyną Siewierską; ich córka:
     • Teodora Karska
    • Mikołaj, syn wojskiego Jana, kanonik pułtuski
    • Stefan, wojski ciechanowski, żonaty z Elżbietą Kozicką, potem z Marianną Zielińską
    • Żygmunt, żonaty z Ewą Bielińską
    • Jan, żonaty z nieznaną z imienia Kryską, a następnie z Dorotą Kozicką; ich dzieci:
     • Franciszka Łysakowska
     • Elżbieta Nieborska
     • Cecylia Zdrojowska
     • Zofia
     • Stefan, żonaty z Teresą Rudzką
     • Marcin
     • Paweł, cześnik ciechanowski, żonaty z Anną Zielińską; ich potomstwo:
      • Marianna Łysakowska
      • Helena Wkryńska
      • Franciszek (1710-1752), podstoli zawskrzyński, żonaty z Katarzyną Zielińską, potem z Bogumiłą Nieborską, protoplasta pierwszej odnogi starszej gałęzi rodu
      • Jakub, żonaty z Heleną Przerembską, protoplasta drugiej odnogi starszej gałęzi rodu
      • Adam, podkomorzy ciechanowski, generał major, żonaty z Franciszką z Podoskich
      • Antoni, porucznik wojsk litewskich, żonaty z Ewą Wiktorią z Kochanowskich
      • Andrzej
      • Stanisław, żonaty z Marianną Szawłowską, protoplasta trzeciej odnogi starszej gałęzi rodu

Pierwsza odnoga starszej gałęzi Edytuj

 • Franciszek (1710-1752), podstoli zawskrzyński, żonaty z Katarzyną Zielińską, potem z Bogumiłą Nieborską
  • Michał (zm. 1812), żonaty z Marianną z Zienkiewiczów; ich dzieci:
   • Kajetan
   • Felicjanna
   • Józefa
   • Tekla
   • Antonina
   • Zuzanna
  • Anna, córka podstolego Franciszka; jej brat:
  • Ludwik, podstoli zawskrzyński, generał adiutant, żonaty z Katarzyną ze Staniszewskich; ich synowie:
   • Tomasz, archidiakon kamieniecki
   • hr. Józef, żonaty z Katarzyną Sztermer; ich dzieci:

Druga odnoga starszej gałęzi Edytuj

 • Jakub, żonaty z Heleną Przerembską; ich syn:
  • Michał, żonaty z Teresą Załuską; ich syn:
   • Jan, żonaty z Marianną Tychowiecką; ich syn:
    • Stefan, żonaty z Agnieszką Wiszniewską; ich synowie:
     • Adam Stanisław (1810-1891), biskup wileński
     • Wojciech Kazimierz Marceli (1822- 1879)

Trzecia odnoga starszej gałęzi Edytuj

 • Stanisław, żonaty z Marianną Szawłowską; ich dzieci:
  • Teresa Nowodworska
  • Wojciech (1745-?), żonaty z Wiktorią Wyszkowską; ich synowie:
   • Hilary (1772-?), pułkownik artylerii
   • Erazm (zm. 1813)
   • Izydor (1774-1840), generał broni, minister wojny, żonaty z Barbarą z hr. Krasickich
   • Chryzanty (1777-1820), żonaty z Ludwiką Orzeszkówną; ich dzieci:
    • Adela de Grandville
    • Henryk (1803-1878)
    • Bolesław (1809-?), oficer inżynierii, żonaty z Ludwiką Wąsowiczówną
    • Wincenty (1817-?), żonaty z Eustachią z Świętosławskich; ich dzieci:
     • Maria Ostrowska
     • Zofia
     • Józef (1846-?), żonaty z Kamillą Rohland; ich dzieci:
      • Władysław (1883-?)
      • Zofia
     • Piotr (1847-?), syn Wincentego
     • Gabriel (1849-?), także syn Wincentego

Młodsza gałąź rodu Krasińskich Edytuj

 • Andrzej, sędzia ziemski ciechanowski, żonaty z Katarzyną Czernicką; ich dzieci:
  • Anna Radzanowska
  • Dorota Wodyńska
  • Jan Andrzej (1550-1612), archidiakon krakowski, sekretarz królewski, autor „Polonii”
  • Franciszek (m. 1603), sędzia ziemski ciechanowski, kasztelan ciechanowski, żonaty z Katarzyną Kołozębską, potem z Zofią Niemojewską; jego córkami były:
   • Emercjanna Grzybowska
   • Anna Garwaska
   • Katarzyna 1-mo v. Kretkowska, 2-do v. Sierakowska
  • Stanisław (zm. 1617), wojewoda płocki, syn sędziego Andrzeja, żonaty z Małgorzatą Staroźrebską, potem z Anną Michowską; jego potomstwo:
   • Zuzanna
   • Elżbieta Kucińska
   • Zofia 1-mo v. Ligęzina, 2-do v. Ossolińska
   • Katarzyna 1-mo v. Rusiecka, 2-do v. Kazimirska
   • Dorota Kosmaczewska
   • Dominik
   • Aleksander
   • Aleksander (drugi tego imienia)
   • Wojciech, kanonik krakowski
   • Franciszek
   • Stanisław (zm. 1654), kasztelan płocki, żonaty z Katarzyną Szczawińską, potem z Teodorą Grzybowską, a na koniec z Barbarą Noskowską; protoplasta pierwszej odnogi młodszej gałęzi rodu
   • Gabriel (zm. 1676), kasztelan płocki, żonaty z Zofią z Lanckorońskich; protoplasta drugiej odnogi
   • Jan Kazimierz (1607-1669), sekretarz królewski, poseł na sejmy, podkomorzy ciechanowski, kasztelan ciechanowski, kasztelan warszawski, wojewoda płocki, podskarbi wielki koronny, żonaty z Urszulą z Grzybowskich, potem z Amatą Andrault hr. de Langeron; protoplasta trzeciej odnogi
   • Ludwik (zm. 1644), żonaty z Agnieszką z Kryskich, kasztelan ciechanowski, żonaty z Agnieszką z Kryskich; protoplasta czwartej odnogi

Pierwsza odnoga młodszej gałęzi rodu Edytuj

 • Stanisław (zm. 1654), kasztelan płocki, żonaty z Katarzyną Szczawińską, potem z Teodorą Grzybowską, a na koniec z Barbarą Noskowską; jego potomstwo:
  • Jan
  • Mikołaj, kanonik płocki
  • Władysław, chorąży płocki
  • Jakub (zm. 1660), podkomorzy płocki, żonaty z Joanną Olędzką
  • Józef
  • Cecylia
  • Anna Gembicka
  • Marianna Zarembina

Druga odnoga młodszej gałęzi rodu Edytuj

 • Gabriel (zm. 1676), kasztelan płocki, żonaty z Zofią z Lanckorońskich; ich dzieci:
  • Barbara Stradomska
  • Konstancja Przerembska
  • Anna 1-mo v. Przerembska, 2-do v. Stokowska
  • Zofia Skorkowska
  • Aleksandra, zakonnica
  • Katarzyna Jawornicka
  • Gabriel
  • Mikołaj (zm. 1706), kasztelan małogoski, żonaty z Katarzyną Derszniakówną; ich dzieci:
   • Teofila, zakonnica
   • Franciszka
   • Jan, cysters
   • Stanisław, żonaty z Teresą z Ożarowskich
   • Aleksander (zm. 1730), kasztelan wiślicki, żonaty z Salomeaą z Trzcińskich; ich dzieci:
    • Salomea
    • Barbara
    • Teresa
    • Zofia 1-mo v. Tarłowa, 2-do v. ks. Lubomirska
    • Wojciech
    • Józef
    • Stanisław, starosta nowokorczyński, żonaty z Anielą Humięcką; ich dzieci:

Trzecia odnoga młodszej gałęzi rodu Edytuj

 • Jan Kazimierz (1607-1669), sekretarz królewski, poseł na sejmy, podkomorzy ciechanowski, kasztelan ciechanowski, kasztelan warszawski, wojewoda płocki, podskarbi wielki koronny, żonaty z Urszulą z Grzybowskich, potem z Amatą Andrault hr. de Langeron; jego dzieci:
  • Joanna Maria Noskowska
  • Jan Dobrogost, pułkownik królewski, referendarz koronny, starosta warszawski, żonaty z Teresą Chodkiewiczówną, a potem z Jadwigą Teresą Jabłonowską; jego dzieci:
   • Jakub
   • Kazimierz
   • Jan
   • Stanisław Bonifacy, kasztelan płocki, żonaty z Różą z Ogińskich, ich dzieci:
    • Jan
    • Michał
    • Augustyn
    • Błażej Jan, starosta przasnyski, nowomiejski i opinogórski, żonaty z Marią z Czarnkowskich; ich córka:
     • Konstancja Aniela (zm. 1731)

Czwarta odnoga młodszej gałęzi rodu Edytuj

 • Ludwik (zm. 1644), gnieszką z ryskich kasztelan ciechanowski, żonaty z Agnieszką z Kryskich; ich dzieci:
  • Anna Maria 1-mo v. Podoska, 2-do v. Lanckorońska
  • Ludwika Zawadzka
  • Olbrycht, wojewoda mazowiecki, żonaty z Zuzanną Koniecpolską, a potem z Marią Ludwiką Golczówną
  • Stanisław, kustosz poznański, proboszcz płocki
  • Hilary
  • Dominik, kasztelan ciechanowski, żonaty z Katarzyną z Młockich; protoplasta odgałęzienia „oboźnińskiego”
  • Felicjan (zm. 1697), podkomorzy ciechanowski, żonaty z Zofią Garczyńską; protoplasta odgałęzienia „opinogórskiego”

Odgałęzienie „oboźnińskie” Edytuj

 • Dominik, kasztelan ciechanowski, żonaty z Katarzyną z Młockich; ich dzieci:
  • Ludwika Gołyńska
  • Jan
  • Wojciech
  • Paweł (zm. 1713), sędzia ziemski ciechanowski
  • Jakub (1658-1737), kasztelan ciechanowski, żonaty z Barbarą Kuklińską; ich dzieci:
   • Barbara, żona Józefa Czernego
   • Paweł, kanonik regularny
   • Stanisław
   • Wojciech
   • Jan Chryzostom, biskup lotaryński, sufragan chełmski
   • Antoni, kasztelan zakroczymski, żonaty z Barbarą Zielińską; ich dzieci:
    • Magdalena
    • Aniela Dembowska
    • Elżbieta Dembowska
    • Anna Szumanczowska
    • Rozalia Szabłowska
    • Jan, ksiądz
    • hr. Kazimierz (1725-1802), oboźny koronny, żonaty z Eustachią Potocką, następnie z Elżbietą Potocką, a wreszcie z Anną Ossolińską; jego dzieci:
     • Elżbieta Jaraczewska
     • hr. Józef Wawrzyniec, senator kasztelan, wielki ochmistrz i podczaszy dworu, żonaty z Emilią z Ossolińskich; ich dzieci:
      • Marianna hr. Łubieńska
      • Paulina Górska
      • hr. Stanisław, żonaty z Dorotą z ks. Jabłonowskich; ich córki:
       • Jadwiga ks. Radziwiłłowa
       • Maria hr. Krasicka
      • hr. Karol (1812-1870), syn hr. Józefa, żonaty z Amelią z hr. Łubieńskich;
      • hr. Adam (1821-1903), syn hr. Józefa, żonaty z Karoliną z hr. Mycielskich; ich dzieci:
       • hr. Józef, ordynat opinogórski, żonaty z Heleną z hr. Stadnickich; ich dzieci:
        • Franciszka ks. Woroniecka
        • hr. Jadwiga (zm. 1876)
        • Iza hr. Brzozowska
        • hr. Helena (zm. 1879)
        • Zofia hr. Brzozowska
        • hr. Edward (1870-1940), ordynat opinogórski
       • hr. Kazimierz, syn hr. Adama, żonaty Józefą Gawrońską, a potem z Martą z hr. Pusłowskich; jego dzieci:
        • hr. Maria (z pierwszego małżeństwa, 1879-1895)
        • hr. Michał (z drugiego małżeństwa, 1883-1939), żonaty z Marią Anną z ks. Czartoryskich; ich dzieci:
         • hr. Stanisław (1914-1997), żonaty Zuzanną Albertą Hermans (córka), a następnie z Marią Zofią Hilchen (syn); dzieci:
          • hr. Maria Weronika
          • hr. Piotr Zygmunt, żonaty z Anną Molesworth Saint Aubyn; ich dzieci:
           • hr. Adam Tadeusz
           • hr. Lara Maria
           • hr. Stanisław Kemyel
         • hr. Andrzej Marek, syn hr. Michała; żonaty z Barbarą Pniewską, a następnie z Ewą Magdaleną Konig
         • hr. Anna
         • hr. Joanna
         • hr. Helena
         • hr. Teresa
         • hr. Wanda
         • hr. Jadwiga
        • hr. Franciszek Kazimierz (syn hr. Kazimierza z drugiego małżeństwa, 1887-1973), żonaty z Izabellą Marią Potocką; ich dzieci:
         • hr. Jadwiga Maria
         • hr. Izabela Maria
         • hr. Jan Kazimierz (ur. 1924); żonaty z Wandą Zofią z ks. Lubomirskich (dwóch synów), a następnie z Krystyną Strzetelską (dwoje dzieci); potomstwo:
          • hr. Krzysztof
          • hr. Dominik
          • hr. Anna
          • hr. Piotr

Odgałęzienie „opinogórskie” Edytuj

 • Felicjan (zm. 1697), podkomorzy ciechanowski, żonaty z Zofią Garczyńską; ich dzieci:
  • Antoni
  • Stanisław
  • Jan Józef, kasztelan wiski, żonaty z Elżbietą Teresą Sołtykówną, a następnie z Ewą Trojanowską; jego dzieci:
   • Adam Stanisław (1714-1800), biskup kamieniecki
   • Ignacy, żonaty z Marianną z Krasińskich 1-mo v. Jordanową, a następnie z Agnieszką Potkańską; ich córka:
    • Anna, 1-mo v. Walicka, 2-d0 v. Bronikowska
   • Michał Hieronim (1712-1784), syn kasztelana Jana, podkomorzy różański, marszałek konfederacji barskiej, żonaty z Aleksandrą Załuską; ich dzieci:
    • Marianna, 1-mo v. Jordanowa, 2-do v. Krasińska
    • Aniela
    • Joanna Dłuska
    • Adam, starosta ciechanowski, żonaty z Katarzyną z Burskich; ich córka:
     • Joanna, żona Augusta Krasińskiego
    • Jan (1756-1784), syn podkomorzego Michała Hieronima, starosta opinogórski, żonaty z Antoniną z Czackich; ich syn:
     • hr. Wincenty (1782-1858), generał jazdy, senator wojewoda, członek Rady Państwa, starosta opinogórski, ordynat opinogórski, żonaty z Marią z ks. Radziwiłłów; ich dzieci:
      • Laura Antonina (zm. 1804)
      • hr. Zygmunt Krasiński (1812-1859) – wieszcz narodowy, ordynat opinogórski; żonaty z Elizą z hr. Branickich; ich dzieci:
       • Maria hr. Raczyńska
       • hr. Zygmunt (1846-1867)
       • hr. Władysław (1844-1873), ordynat opinogórski, żonaty z Różą z hr. Potockich; ich dzieci;
        • hr. Adam (1870-1909), żonaty z Wandą z hr. Badenich, ordynat opinogórski
        • Elżbieta hr. Tyszkiewiczowa
        • hr. Zofia

Inne rody Krasińskich Edytuj

Oprócz Krasińskich z Krasnego istniały rody:

Rodziny te niekiedy utożsamiały się z Krasińskimi z Krasnego.

Różni Krasińscy Edytuj

Oprócz tego wzmiankowani byli różni Krasińscy, którzy nie wiadomo, do którego z rodów (bądź do której gałęzi) należeli:

Stefan wzmiankowany (1396) w Gnieźnie.

Marcisz Krasieński (!) żonaty był z Katarzyną z Raciechowic (zm. 1464 jako wdowa).

W 1573 Piotr syn Stanisława z diecezji gnieźnieńskiej studiował na Uniwersytecie Krakowskim.

W 1585 studentem tej uczelni był Adalbert, syn Tomasza z Krasnego z diecezji włocławskiej.

Walerian, syn Krzysztofa, sprzedał Opackiemu w 1620 część Chinowa, Woli Chinowskiej, Przekor, Piekut i Kręzła.

Jan Kazimierz był protonotariuszem apostolskim i kanonikiem warszawskim. W 1673 otrzymał prezentę na probostwo niepołomickie.

Marcin Krasiński by stolnikiem podlaskim w 1676.

Marianna była w latach 1686-1718 żoną Michała Świnki Zielińskiego.

Michał z województwa witebskiego, elektor Augusta II.

Seweryn - łowczy kruszwicki (1702).

1737 nieznany z imienia Krasiński był cześnikiem zakroczymskim.

Krystyna była żoną Stanisława Nowickiego (1758).

W ziemi kujawskiej wzmiankowani Antoni i Fabian (1764) oraz Tomasz (1772).

Jakub - komisarz graniczny inowrocławski (1764-1775).

Adalbert otrzymał w 1769 zgodę na odkupienie starostwa ostrowskiego od Karskich.

Ambroży był rektorem konwiktu pijarskiego w Piotrkowie (1774).

Gabriel - przeor klasztoru paulinów w Łęcieszycach (1785).

Aleksander był szambelanem dworu (1786).

Wincenty i Konstancja z Zarzyckich mieli troje dzieci urodzonych w Muchawce: Ludwika (ur. 1799), Stefana (ur. 1804) i Jana (ur. 1807).

Feliks - podporucznik 2. pułku ułanów w 1829.

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj